Danske hospitalsklovne får overenskomst

Hospitalsklovnene Vida og Victor på arbejde på Hillerød Sygehus. Foto: Natasja Lyngaa
Som noget helt nyt er løn og arbejdsvilkår for de danske hospitalsklovne fremover dækket af en overenskomst.

Aftalen sætter en fælles ramme om vigtige forhold som løn, ferie og transport og er indgået mellem Dansk Artist Forbund og foreningen Danske Hospitalsklovne.
 
'Vi er kommet hertil ved at lytte'

Den nye overenskomst er resultatet af et stort fælles arbejde med at kortlægge klovnenes arbejde og definere gode vilkår, der også giver plads til fleksibilitet.

Formand Lena Brostrøm er stolt af aftalen, der er blevet til i et tæt samarbejde og er med til at give hospitalsklovnene et stabilt fundament:
 
En god og respektfuld dialog imellem alle parter har givet et godt resultat. Vi har haft et meget tæt og godt samarbejde med hele klovnegruppen gennem forløbet og deres store engagement har været inspirerende. Foreningen Danske Hospitalsklovne er ligeledes gået særdeles konstruktivt ind i forhandlingerne, og det skal de have stor tak for. Vi er kommet hertil ved at lytte og arbejde grundigt.
Nu har vi en aftale der understøtter klovnenes særlige arbejde og kan gøre det i mange år frem.

 
Kombination af tryghed og fleksibilitet
Fra DAFs side har hovedfokus været at opnå en aftale med økonomisk tryghed og samtidig give hospitalsklovnene plads til at have andet artistisk arbejde ved siden af, understreger formand Lena Brostrøm. Det er helt nyt at dække klovnens arbejde med en overenskomst og derfor er det også
skrevet ind at aftalen skal evalueres allerede næste år.  
 
Aftale bidrager til klovnenes vigtige arbejde

Der er vækst i antallet af hospitalsklovne, og en overenskomst er vigtig for fagets udbredelse,
fortæller direktør for Danske Hospitalsklovne, Kenneth Ørberg Krag:

”Der er lidt over 50 hospitalsklovne i Danmark og 9 mere er under uddannelse, hvorfor skridtet
henimod mere regulerede forhold for klovnene er et godt bidrag til hospitalsklovnenes vigtige
og meget værdsatte arbejde. 
Som forening hjælper og støtter vi børn i sårbare situationer og gør en beviselig stor forskel for
både dem og deres familier. Vi har længe haft et stort ønske om at skabe tryghed for hospitals-
klovnene, så de får de bedst mulige forudsætninger for at udøve deres virke overalt i landet.
Vi er derfor både glade og stolte over at være kommet i mål med en overenskomst med Dansk
Artist Forbund
.”

Professionaliserer faget
Hospitalsklovn gennem 16 år, Martin Ingleby, er glad for at det efter lang tids tilløb nu er lykkedes
at få en aftale i hus:

Denne overenskomst og fastansættelse har været rigtig mange år undervejs, så det er et stort
og vigtigt skridt for professionaliseringen af vores fag
”. 
 
Overenskomst  til voksende faggruppe

Danske Hospitalsklovne er en forening der uddanner og sender hospitalsklovnene rundt på børneafdelinger og på særtilbud og institutioner for børn og unge, her i blandt på det børne-
psykiatriske område. Antallet af klovne der arbejder for foreningen er steget støt gennem de
senere år. 

Dansk Artist Forbund har ca. 30 medlemmer der arbejder i hele landet og sidste år bad klovnene forbundet om, at forhandle en kollektiv aftale. Efter længere tids forhandlinger lykkedes det at nå til enighed om overenskomsten og efterfølgende stemte 87% af klovnene ja til overenskomsten.

Overenskomst for hospitalsklovne trådte i kraft 1. juni 2019.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS