Danskerne forventer at bruge lidt flere penge på liveeventsDet ser ud til, at vi går lidt lysere tider i møde, når det gælder danskernes forventede forbrug
af koncerter og andre liveevents. Det kommende år regner danskerne nemlig med at øge deres
forbrug af liveevents  - ikke meget, men en anelse. 

Det viser en nye tal fra Analyseinstituttet YouGov, der har lavet en international undersøgelse af forskellige forbrugeres medievaner i 2022 og deres forventede forbrug det kommende år.

I alt er 19.000 forbrugere interviewet til undersøgelsen - herunder 1.019 danskere, og undersøgelsen med danskerne viser, at mere end hver femte (22 procent) har reduceret deres forbrug af liveevents
som teater, sportsbegivenheder og koncerter i år 2022. 17 procent har øget deres forbrug, og hos 39 procent var forbruget af liveevents det samme i 2022. 

Størstedelen af 2022 har for danskernes vedkommende ellers været mere eller mindre coronafrit.
Vi har kunnet tage til koncert og i teatret, men alligevel er koncertgængerne og teaterpublikum stadig
ikke tilbage foran scenen som før corona. Det viser også flere andre tidligere undersøgelser om
danskernes forbrug af kulturtilbuddene før, under og efter corona.


Ikke tilbage til status quo

Men det positive er nu, at det største forventede merforbrug de næste 12 måneder netop ses inden
for live-events, hvis man sammenligner med forventet forbrug af fx. tv, podcast, apps og gaming.
Også forbruget af biografture ser ud til at stige markant - dog ikke i samme omfang som danskernes
forventede forbrug af live-events.

Her forventer 18 procent af de adspurgte danskere at øge deres forbrug det kommende år - men sam-
tidig er der 14 procent, som forventer at tage til færre koncerter og andre liveevents. Samme tendens
kan man efter alt at dømme forvente indenfor biografverdenen.

“Det ser ikke ud til, at forbruget af liveevents og biografture vender tilbage til status quo. Det kan
hænge sammen med inflationskrisen, hvor YouGovs cost living-tracker viser, at hver anden dansker
har skåret ned eller forventer at skære ned på sit forbrug,” noterer YouGov i en pressemeddelelse,
hvor analyseinstituttet samtidig konstaterer, at der overordnet set er stor overensstemmelse mellem
tidligere medieadfærd og den forventede adfærd i fremtiden.

Ser man på danskernes streamingforbrug af musik i 2022, har 60 procent haft det samme eller et større forbrug, mens 8 procent skåret ned på forbruget. Det ser ikke ud til at ændre sig meget i de kommende 12 måneder, hvor 61 procent forventer af have det samme eller et større forbrug af streamet musik, og kun seks procent forventer at skære ned på forbruget.


LÆS OGSÅ:
 Markant stigning i de unges koncertforbrug

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS