Endelig: Aftale om kompensation til kunstnere udenfor arrangørpakken

Livemusikbranchen er blevet voldsomt ramt af usikkerhed og manglende økonomi, men nu er der endelig hjælpende hånd på vej til artisterne.

De eksisterende hjælpepakker bliver udvidet til at kompensere kunstnere der er ramt af aflysninger i dette forår og sommer.

Regeringen og en bred vifte af folketingets partier har netop indgået en aftale om kompensation til kunstnere der har deres højsæson nu. Aftalen har også midler til produktionsomkostninger samt en mindre honorar-pulje til aktuelle up-coming kunstnere.

Kræver forståelse af branchedynamik
Dansk Artist Forbunds formand Lena Brostrøm har arbejdet intenst på at få hjælp til aflyste kunstnere og hilser derfor den nye aftale velkommen. Den viser en meget  tiltrængt forståelse for dynamikken i livemusikbranchen, siger hun.

”Artisterne er motoren i en stor livemusik-økonomi der topper i sommerhalvåret. De var de første der blev ramt af forsamlingsforbuddet og den nye aftale kan betyde at den hårdt ramt oplevelsessektor ikke forbløder helt.”

Lena Brostrøm har kæmpet for en løsning på baggrund af artisternes konkrete kontrakter, men ordningen er landet i en mere snæver og indtægtsbaseret model. Selvom hun anerkender kompromisset, er hun er utilfreds med at Erhvervsministeriet har været så lang tid om at acceptere og dermed reagere på branchens virkelighed.

”Man har taget kunstnernes økonomi ud af arrangørpakken og det har krævet en hård kamp at få deres erhverv tilbage på forhandlingsbordet. En branche der omsætter milliarder er blevet sat helt i stå og jeg havde forventet mere målrettet handling i erkendelse af den situation regeringen har sat sektoren i."

Kompenserer for arrangørpakke
Sommerens aflysninger presser alle led i livemusikbranchen til det yderste. Derfor lød der også en højlydt kritik da artister, bands og alle dem de betaler, blev udelukket fra den udvidede arrangørpakke. Ordningen blev i starten af juni udvidet med krav om at arrangøren skulle fraskrive sig fleste mulige forpligtelser og annullere artistkontrakter med henvisning til Force Majeure. En fremgangsmåde der splitter branchen, lød kritikken fra bl.a. Dansk Artist Forbund.

Den nye kompensationsordning til sæsonafhængige kunstnere skal blandt andet kompensere for de aflysninger. Den har fået navnet ’Kompensationsordning til sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.’ og retter sig mod bands og artister der har en stor del af årets indkomst i de travle sommermåneder. Hvis tabet er over 50 % tilbyder ordningen en kompensation på 90 % - dog maksimalt kr. 37.000 om måneden i tre måneder.
Artisternes formand afventer at se ordningen i praksis.

”Umiddelbart ser ordningen ud til at kunne give en delvis dækning til nogle artister og bands. Men hjælpen burde have mere bredde og volumen i hele branchen, for mange har arbejdet henimod et stort koncert- år og satset økonomisk. Vi vil tage alle udfordringerne med til den lovede evaluering, også fakta om dem, der står tilbage på perronen."  

Flere partier bakker op om løsninger for branchen
Forhandlingerne om en løsning har været meget længe undervejs og behovet for konkret viden om branchen har været enormt. Dansk Artist Forbund har budt ind med fakta og juridiske analyser af sommerens aflysninger og lavet konsekvensvurderinger undervejs i forhandlingerne.  

”Det har krævet en kæmpe forhandlingsindsats at nå til noget der minder om en løsning. Flere politikere har virkelig keret sig om vores branche, især Venstre, SF og Radikale har gået ekstra en ekstra mil for sagen. Men på det ministerielle plan har der været stor uvidenhed om strukturen i livemusik-branchen. Vi har knoklet på for at få relevant information  frem til beslutningstagerne, uanset hvornår på døgnet telefonen har ringet ”.

Hjælpepakker og realpolitik
Under hele corona-krisen har Dansk Artist Forbund argumenteret mod særordninger, og senest hævdet, at artister, bands og alle dem de betaler også burde dækkes af arrangørpakken.

”Vi mener at kunstnerne bør være i de generelle hjælpepakker. Men den nuværende aftale har været det, det var realpolitisk muligt, og vi arbejder videre derfra. Det er afgørende at sikre de artisternes og oplevelsessektorens eksistens fremover.”


FAKTA

Partierne bag aftalen: Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet. 
Se hele aftalen  - Eksempler på, hvordan aftalen skal udmøntes

Kompensationsordning til sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.
Følger principperne i de eksisterende kompensationsordninger til selvstændige, freelancere og kombinatører med A- og B-indkomst samt kunststøtteordningen.
Hvis omsætningsnedgangen er mindst 50 pct. sammenlignet med den tremåneders referenceperiode er det muligt at få kompensation for op til 90 pct. af omsætningsnedgangen, dog maksimalt 37.000 kr. pr. måned i gennemsnit, og samlet set 111.000 kr.

70. mio kr. til dækning af produktions-omkostninger for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.
Kan yde kompensation for op til 60. pct. af tabte produktionsomkostninger knyttet til perioden inden d. 6. april, som er direkte relateret til leverancer til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19.
Midlerne fordelse blandt nsøgere, som lever op til kriterierne for puljen. Kompensationen skal minimum udgøre 10.000 kr.

10  mio til kunstneriske aktivitet af nyetablerede artister
Til artister eller upcoming bands  der har fået aflyst planlagte koncerter/arrangementer hen over sommersæsonen, grundet COVID-19. Kriterier afventes - midlerne vil blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen. Aftale om særlig aktivitetsindsats for nyetablerede artister

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS