Få indefrosne feriepenge inden 30/11

For at sætte gang i forbruget har et enigt Folketinget besluttet af 3 uger af de indefrosne feriepenge kan udbetales i efteråret 2020.

Muligheden gælder alle, der har optjent feriepenge. De udbetales ikke automatisk,du skal bede om at få pengene via borger.dk

  • Hvis du har haft lønnet arbejde i perioden 1/9 2019 til 31/3 2020, kan du få udbetalt feriegodtgørelse for 3 uger.
     
  • Det er frivilligt, om du vil have pengene udbetalt.  
     
  • Ansøgningsfristen slutter 1. december 2020.

Hvorfor er feriepengene indefrosset?
Siden den første september 2019 er alle feriepenge blevet indefrosset i en fond. Det skyldes, at man går over til et nyt feriesystem. Hvis du ikke søger om at få de indefrosne feriepenge udbetalt, bliver de stående i Lønmodtagernes Feriemidler indtil du når pensionsalderen. 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS