Få penge til ambitiøse planer for kreative erhverv

Med 28 initiativer fordelt på seks indsatsområder vil regeringen udvikle de kreative erhverv
over de næste tre år. Der er afsat 62,5 millioner kroner til medfinansiering af initiativer, som
skal styrke samarbejdet mellem kunstnere og erhvervsliv.  
Regeringen præsenterede 1. maj en ny strategi for de kreative erhverv, og de mange initiativer
følger anbefalingerne fra Vækstteamet for kreative erhverv. Planen indeholder en lang række
tiltag, der skal fremme eksport, matchfinansiering og flere jobs til kreative og kunstnere i det
offentlige og private erhvervsliv.

Konkret skal det blandt andet foregå i et kommende 'Laboratorium for Innovation og Kreativitet
Danmark', hvor studerende, forskere og virksomheder kan arbejde tværfagligt om at skabe nye
forretningsmodeller, produkter og services. 

Vi vil gerne have tænkt bæredygtighed ind, så vi ser flere egne kreative virksomheder og flere kunstnerisk/kreativt uddannede mennesker ansat i danske virksomheder,” siger uddannelses-
og forskningsminister Tommy Ahlers (V). 

Få penge til mange erhverv
De kreative erhverv er alt lige fra arkitektur og design, musik, spil, medier og mode.
Spørgsmålet er derfor, hvor langt det afsatte beløb rækker?

Det er initiativer, som vi vurderer ,vil gøre en reel forskel og skabe nye muligheder,
selvom vi godt er klar over, at det ,vi kommer med her, ikke er betydeligt som for eksempel
et nyt skattefradrag eller lignende ville være
,” forklarer erhvervs- og vækstminister
Rasmus Jarlov (K) og tilføjer: 

Vi kan heller ikke sige, hvor mange ekstra arbejdspladser eller hvor meget meromsætning
vi kan skabe, men til gengæld kan vi sætte i gang med det samme uden at skulle vente
på ny lovgivning. Herfra er det op til brancherne selv at støtte op
.”

De præcise investeringskriterier er ikke på plads, ligesom der først nu skal samtaler i gang med uddannelsesinstitutionerne, som skal blive bedre til at hjælpe de studerende til at skabe link til erhvervslivet.
”Udfordringen er, at dem, vi uddanner til de kreative fag ikke bliver brugt nok,” siger Tommy Ahlers.

28 nye initiativer
I alt er der rammesat 28 initiativer til at gøre kreative virksomheder stærkere. Regeringen vil
forbedre vilkår for investering i kreative erhverv, og Vækstfonden har fået en tabsramme
på 17, 5 millioner kroner til at bakke dem op, fortæller Rasmus Jarlov:

Vi er blevet mere opmærksomme på, at det er svært at prissætte det immaterielle,
men vi kan også se, hvordan de danske kreative erhverv høster stor anerkendelse
i udlandet, og vi tror, efterspørgslen vil stige
.”  

Fokus bliver på den såkaldte ’matchfinansiering’, hvor private midler understøttes af statslige midler.
Det kan være investeringer i nystartede virksomheder, bedre vilkår for nye typer investeringer
som for eksempel crowdfunding og bedre markedsføring i udlandet, hedder det i Vækstplanen.  

Læs regeringens Vækstplan for kreative erhverv

Se faktaark om den nye matchfinansieringsordning for kreative erhverv

Se faktaark om det nye markedsføringskonsortium for dansk kreativitet

Se faktaark om Laboratorium for Innovation og Kreativitet Danmark

Strategi for de kreative erhverv er et af fire vækstområder
Regeringen afsatte i Finanslovsaftalen for 2019 en samlet pulje på 205 mio. kr. i 2019-2022
til at følge op på de fire vækstteams anbefalinger.


Tekst: Sara Indrio

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS