Fagligt fællesskab og politisk pondus

Lyder det som noget for dig?
Så er du måske interesseret i at være med i forbundets bestyrelse. Dansk Artist Forbund har general-forsamling i maj 2020, og vi inviterer til et medlemsmøde 4. februar, hvor du kan høre mere om,
hvordan du kan præge det faglige arbejde, få politisk indflydelse og nye netværk.

DAFs bestyrelse sætter retningen for, hvordan forbundet skal arbejde for at styrke artisterne individuelt og på de fælles fronter. Det betyder, at du kommer tæt på beslutningerne, svære som spændende,
men det betyder også, at du får nye netværk og indblik i, hvordan hele din branche fungerer.

Bestyrelsesarbejde sætter mit artistarbejde i perspektiv. Jeg får overblik over, hvad der foregår
i hele feltet, og det giver inspiration til alle aspekter af mit daglige arbejde
,” siger Sunniva Byvard,
som er cirkusartist og medlem af bestyrelsen på andet år.

 

Foto: Sunniva Byvard, Asger Steenholdt og Sara Indrio - medlemmer af DAFs bestyrelse.


God blanding af faglighed og politik

Bestyrelsen er med til at styrke ledelsens arbejde gennem konstruktiv kritik, råd, opbakning og viden
om, hvad der foregår i de faglige miljøer. Bestyrelsesmedlemmerne er fag-politikere, hvilket ofte
kræver en balance mellem at bevare og forny i nogle brancher under konstant forandring. Bestyrelsen
bruger dine erfaringer og kompetencer, og engagerer dig i DAFs arbejde. Samtidig få du en slags
“uddannelse” i at sidde i bestyrelse, og alt hvad det bringer med af nye netværk og viden. 

Jeg var i forvejen meget interesseret i fagpolitik, og det er klart, at synergien mellem det,
jeg bringer til, og det jeg tager med fra bestyrelsesarbejdet, styrker min indsats både indenfor
og udenfor bestyrelseslokalet,
” siger musiker og journalist Sara Indrio.


Parallelle kompetencer og stærk forankring

Det kan også være, du har en parallel faglighed/uddannelse? Måske samarbejder du med nogle af
de vigtige institutioner/netværk i vores samarbejdskredse i forvejen? Eller måske har du bare virkelig
meget passion for at arbejde politisk? Alle kompetencer er brugbare, det skal selvfølgelig kunne hænge
sammen med dit kunstneriske, professionelle virke, så du kan sætte tid af til de seks årlige møder, plus
det løse. 
 
”Bestyrelsesarbejdet er altid relevant og aktuelt. Den tid, jeg lægger i det, giver desuden følelsen af,
at jeg har opbakning til ikke at indgå for mange kompromisser,” 
fortæller Sunniva Byvard.

Hun tager ofte de spørgsmål med, som berører hende som artist nu og her. For eksempel løn,
sikkerhed eller hvordan hun kan arbejde mere bæredygtigt som artist.

MEDLEMSMØDE: Infomøde om bestyrelsesarbejde 4/2

Mangfoldighed og fremtidssikring

DAF har som en af de få faglige organisationer i Danmark haft held med at få medlemstilvækst
blandt helt unge artister, musikere, dansere og skuespillere. Du tænker måske, at du er for ung
eller ny i branchen til en bestyrelsespost. Men DAF og fagbevægelsen har brug for engagerede
unge, der vil køre arbejdet videre ind i fremtiden, ligesom tiden sætter krav til internationalt udsyn,
innovativ tænkning og interesse for at løfte fællesskaberne. 
 
Jeg er optaget af at skabe flere og nye muligheder på arbejdsmarkedet for vores medlemmer. DAFs bestyrelse udgør en virkelig relevant og brugbar kanal for det,” siger næstformand Asger Stenholt. 
 
Tilmeld dig til medlemsmøde den. 4. februar 2020 på mail til

 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS