Genåbning gi'r aflyste festivaler og usikre aftaler

Kulturens genåbningsplan koster dyrt for både fællesskabet og musikkens fødekæde.
Planen udelukker sommerens store kultur- og festival-oplevelser og udfordrer forretningsmodellen bag de mindre events.  

Den netop offentliggjorte plan for yderligere genåbning er et hårdt slag mod den del af kulturbranchen, der står for store fællesskaber under åben himmel.

Indtil 1. august kan udendørs arrangementer højst samle 2.000 stående deltagere. Det begrænsede publikumsantal gør det umuligt at gennemføre de fleste store festivaler.

Stor liveomsætning forsvinder
De mange aflysninger rammer både publikum og artister efter måneders nedlukning. En sommer
uden store events og koncerter koster tab af sammenhængskraft, fællesskab og frihedsoplevelser.
For en hårdt presset live-musikbranche er det et økonomi lys forenden af tunnelen der slukker.
Mange artister og musikere må sige farvel til en vigtig indtjening, siger artisternes frontfigur,
Sara Indrio.

Festivalsæsonen står for en tredjedel af den samlede musikomsætning på årsbasis. Det er praktisk
talt umuligt at omstille en hel branche og koncertkalenderen så kort før åbningen. Hele sektoren er
udsultet i forvejen og artisterne skulle tjene ind på det underskud, som de har akkumuleret fra sidste år.
Dertil kommer alle de næste led i fødekæden og det kompetencetab, det vil give, hvis konsekvenser bliver, at de må forlade branchen.”

Der mangler sikkerhed om nye aftaler
Genåbningen stiller krav om afstand, sektionsopdeling og sundhedsplaner ved alle typer af arrangementer. Men hvordan skal arrangører og artister at få aftalerne til at matche risiko,kapacitet
og økonomi?

Selvom vilkårene omkring publikum og sikkerhed kan være gode nok i teorien, fungerer de ikke i praksis. Hverken arealmæssigt eller i som økonomisk bæredygtig forretningsmodel. Man er kommet
ud med en aftale som ikke afklarer det underskud, der følger den begrænsede kapacitet,

siger Sara Indrio.

Hun forventer at politikerne tager ansvar for økonomien omkring de stramme krav og risikoen for aflysning, f.eks.ved lokale smitteudbrud:

Aftalen lover at give arrangører og leverandører, fx artister, sikkerhed omkring kontraktvilkår og kompensation ved aflysninger. Vi mangler klarhed for hvilken risiko artisten tager. Det, vi ser, er, at aftalerne ikke er blevet indgået. Derfor er det helt store åbne spørgsmål også, hvordan man denne
gang vil stykke en kompensation sammen, der faktisk er dækkend
e.”

Afklaring for teatre og spillesteder
Den gode nyhed er, at teatre og spillesteder endelig har fået afklaret deres rammer. Fra på torsdag
kan de lukke op til 2.000 tilskuere ind i sektioner á 500 personer.

Vi er glade for, at det trods alt bliver muligt trods alt at afvikle en lang række arrangementer. Det har
hele branchen arbejdet henimod længe. Vi forventer at genåbningen skaber et stort pres på de mindre arrangementer og vi følger udviklingen nøje. Vi er særligt opmærksomme på, om nogle grupper af artister og performere bliver skubbet ud af ligningen, når de mere etablerede artister indtager de
mindre scener.”

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS