Gramex får ny og transparent fordelingspolitik

Et tidssvarende og fair fordelingssystem for Gramex’ medlemmer. Dét har Sara Indrio
arbejdet for i tiden som bestyrelsesleder i en af Danmarks vigtigste forvaltningsselskaber.
For nyligt blev en ny og mere transparent fordelingsmodel stemt igennem. En model, som vil komme medlemmerne til gode.

Resultatet af den ekstraordinære generalforsamling i Gramex faldt positivt ud for musikere
og artister. Det mener Dansk Artist Forbunds forperson, Sara Indrio, der er tidligere bestyrelses-
leder i Gramex og nu varetager posten som vicebestyrelsesleder.

Der blev nemlig stemt ja til et fordelingssystem, som sikrer en mere transparent og enkel fordeling
af indtægterne fra offentlig brug af musik i TV og radio.


”I min tid som bestyrelsesleder blev jeg fra flere sider gjort opmærksom på, at det var alt for svært
at følge indtjeningen for de afspillede minutter. Tiden var passé for det gældende system.
Derfor har jeg sammen med resten af bestyrelsen og administrationen brugt medlemmernes mandat
til at undersøge og revurdere principperne for fordelingen - med ønsket om et mere transparent og
moderne system", fortæller Sara Indrio.

Samme minutværdi og afregning direkte på tracket
Bag den nye politik ligger det enkle princip, at hvert track fremover vil have samme minutværdi,
uanset antallet af medvirkende kunstnere. Pengene vil blive fordelt mellem trackets medvirkende.

Det nye fordelingsprincip bakkes op af en gennemarbejdet ny model for den efterfølgende fordeling
inden for tracket. Blandt andet bliver det muligt for musikere at registrere sig med flere roller på samme
track (op til 3 roller), og dermed få rettighedsvederlag for alle bidragene.

Der er fastsat en minimumsbetaling til en medvirkende hovedartist og musiker, og derudover er det tilføjet en ny kategori til ’artistic producers’, som gør det muligt at registrere produceren på tracket ud fra en række kriterier. 

Der er sket en stor udvikling i måden vi producerer og indspiller musik på, siden det nuværende
system blev lavet. Det nye system matcher bedre nutiden, og det synes jeg er et vigtigt fremskridt,”
siger vicebestyrelseslederen.

De næste år
Med den nye fordelingspolitik i hus er bestyrelsens arbejde dog langtfra færdigt. Nu skal de
lægge sidste hånd på modellen, og derefter skal det hele kodes ind i Gramex' IT system og
kvalificeres - med hjælp fra administrationen og Gramex IT-leverandører. 

”Vi håber på at kunne udbetale med det nye system allerede fra juni 2024. Dog må vi tage visse forbehold, da Gramex i forvejen er i gang med en omfattende omlægning af IT-systemerne,” siger Sara Indrio.

Gramex har også andre agendaer, hvor arbejdstøjet skal på. Herunder opkrævning for et større
repertoire,
 og følgerne af AIs indtog på musikmarkedet.

Selvom Sara Indrio er personligt valgt til Gramex bestyrelse, repræsenterer hun også en vægtig
gruppe rettighedshavere, da hun samtidig er forperson i Dansk Artist Forbund.

”I Gramex har vi en unik situation, hvor musikproducenter og musikudøvere sidder i samme ejerkreds
og bestyrelse. Det er vigtigt for mig at identificere fælles interesser. Der er ingen tvivl om, at det er helt afgørende for Gramex' fremtid, at kunstnersiden er godt og stærkt repræsenteret. Den volumen og viden, der ligger bag Dansk Artist Forbund og Dansk Musiker Forbund udgør en vigtig del af bestyrelses-arbejdet. Derfor kommer jeg også fremover til at arbejde for at sikre den stærke repræsentation i vores forvaltningsarbejde.

Læs den vedtagne ændring af Gramex’ fordelingspolitik for kunstnere her.


FAKTA

 • Ny trackbaseret fordeling forventes at træde i kraft juni 2024
   
 • Det gamle fordelingssystem er fra 1963, da Gramex blev stiftet
   
 • Gramex opkræver betaling fra afspilning af musik i radio og TV, butikker m.m. 
   
 • I Gramex’ kunstnergruppe sidder Sara Indrio (artist /DAF), Thomas Sandberg
  (musiker/ MF), Søs Nyengaard (musiker) og som suppleant Jens Skov Thomsen (musiker)
Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS