Jazzhouse vil flytte til 2200 Kbh. N

Fra 1/1 2017 præsenterer VKC på Nørrebro både jazz og verdensmusik.
Jazzhouse vil bruge flere penge på musik og mindre på husleje. Ved årsskiftet forlader Jazzhouse de ikoniske lokaler i indre by og rykker sammen med Global på Nørrebro. Målet er mere musik for pengene og adgang til nye publikummer.

Global og Jazzhouse har alllerede fælles administration og ledelse, og næste skridt er at realisere en fælles lokation på VerdensKulturCentret (VKC) på Nørrebro i København, lyder det i en pressemeddelelse.

Ud til flere scener og publikummer
Udover en fælles scene, arbejder de to spillesteder også på at blive koncertproducerende i andre venues og præsentere artister og koncerter i andre dele af landet end København. Bjarke Svendsen, daglig og kunstnerisk leder på Jazzhouse og daglig leder på Global forklarer: 

“Først og fremmest ønsker Jazzhouse at bruge flere af vores midler på præsentation og udvikling af musikken frem for på husleje. For det andet ønsker Jazzhouse og Global – foruden at have en fast base – at agere flyvende spillested, der præsenterer koncerter på eksterne lokationer. Derigennem kan vi aktivere andre spillesteder, lokaler og publikummer end dem, vi hidtil har benyttet os af og henvendt os til".

Bedre koncertoplevelser
Global har længe haft ønske om forstærket brugsret over koncertsalen i VKC, hvor man siden 2006 har præsenteret koncerter. Global lejer sig pt. ind i salen to dage om ugen, mens salen resten af ugens dage benyttes af andre lejere. Derfor har Global ikke haft fuld fleksibilitet i forhold til booking af artister og ej heller haft mulighed for at optimere og vedligeholde salen med henblik på koncertpræsentation.Global ser også store perspektiver i den nye model og kunstnerisk leder på Global, Peter Hvalkof, udtaler:

“Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en bedre løsning for de ansatte, frivillige, publikum og artister, når vi kommer til at operere under ét tag. Og lykkes det os at komme i mål med den nye vision, kan vi løfte rammerne omkring præsentationen af musikken, og koncertoplevelserne vil blive bedre.”

Uændret antal koncerter
Jazzhouse og Global opererer i dag under statens aftale om regionale spillesteder med dertilhørende forpligtelser: Jazzhouse skal præsentere 190 koncerter årligt, og Global er forpligtet på at præsentere 121. 

For at imødekomme nogle af de spørgsmål, der måtte opstå, forklarer Jazzhouse i en Q&A hvad ændringerne kommer til at betyde.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS