Mød DAFs formandskandidat: Sara Indrio

Som kandidat til formandsposten i Dansk Artist Forbund, kan Sara Indrio gå den kommende generalforsamling roligt i møde. Hun er den eneste på valg og er bakket op af den siddende bestyrelse og den afgående formand, Lena Brostrøm Dideriksen, der træder tilbage efter 12 år i front.

Sara er optaget af politik og vil arbejde for at styrke kunstnernes arbejdsforhold og position i samfundet. 

”Jeg stiller op, fordi jeg har et personligt engagement i fagpolitik og en tro på, at vi kan flytte noget gennem politisk dialog og samarbejde. Jeg har selv som udøvende mødt de kulturelle og strukturelle forhindringer, som gør det svært at udfolde et arbejdsliv med adgang til helt basale ting så som barsel, kollektive pensionsordninger og et lønniveau, som matcher den høje specialiseringsgrad eller timerne bag.”
Udøvende musiker og formidler

Sara Indrio er en erfaren musiker og formidler. Hun er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium som percussionist i 1998 og har arbejdet som musiker på utallige koncerter og albumskæringer. I eget navn har hun udgivet fem albums og skrevet musik til film, TV serier og teaterforestillinger. Sideløbende har hun taget en overbygningsuddannelse i journalistik. 

”Både musik og journalistik var drømmen siden jeg var ung, så jeg føler mig privilegeret ved at indgå
i en situation, hvor der bliver brug for begge mine fagligheder under ét." 

Vilje til at styrke det kunstneriske arbejde
Sara Indrio kender Dansk Artist Forbund på tætteste hold, både som medlem, bestyrelsesmedlem og som free-lance journalist i fagbladet Artisten. Som ny formand for artisterne får Sara Indrio travlt med konsekvenserne af corona-krisen. Hun er klar over de akutte problemstillinger, men ser også veje til at bruge krisen til at stå stærkere.

”Coronakrisen har givet mange i scenekunstbrancherne store økonomiske og mentale udfordringer - og vi har nok ikke set enden på konsekvenserne endnu. Det har vist sig meget tydeligt,
at vi hører under et nedprioriteret ministerium. Men der er også gode ting ved, at der  er sat spot på hele vores område. Kulturministeren siger, hun ser kunstnerne som en aktiv del i udformningen af fremtidens samfund, fordi vi, med hendes ord, ‘er de eneste, der tænker kunstnertanker.’ Også statsministeren har flere gange ytret, hvor vigtig kunsten er - ikke mindst i krisetider. Det må vi holde dem op på.” 

Men der er mange andre, som vi bør samarbejde med om at belyse og forbedre vores arbejdsmarked
ud over Kulturministeriet, siger Sara Indrio. 

"Det er blevet tydeligt, hvilken stor økonomi vi udgør, hvor mange arbejdspladser, vi skaber, hvor mange led der er i vores fødekæder både før og efter det endelig produkt. Dét skal vi vide mere om, og vi skal vide det i tal og fakta. På den viden, skal vi finde samarbejdspartnere til at lave modeller for et arbejds-marked, der støtter op om vores arbejdsform, sådan at vi bedre kan fungerer som de aktiver, vi er
i og for den fine danske velfærdsmodel - måske endda blive en del af en større omstilling mod et mere tidsvarende, bæredygtigt samfund?"

Artister som fortrop
Sara har fulgt og arbejdet i både DPA og DAF med de omstillinger, som foregår på det mere kulturelle
og sociale niveau i de indre linjer. For eksempel spørgsmålet om skævvridning i køn og etnicitet:

"Det handler i sidste ende om at skabe rum for kunsten og kunstnerens uafhængighed og udfoldelses-muligheder - hvad end det handler om arbejdsmarked eller kulturelle barrierer. Det, der foregår omkring os, viser, at hvis vi vil holde fast i og afspejle vores publikum i fremtiden, må vi ikke bare være med, men være fortrop for de omstillinger, som er helt nødvendige,” siger Sara og tilføjer: 

“For at være et lille land har vi en stor masse af talent indenfor scenekunsten - både udøvende og skabende. Vi har eksportpotentiale, vi har uddannelserne, vi har et godt system, hvor både private fonde og staten investerer i kunstnerisk virksomhed. Der er ingen grund til, at vi ikke skal vokse som branche - både i direkte og overført betydning."

LÆS OGSÅ: DAF skal ha' ny formand

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS