Mere etnicitet vil give et rigere musikliv

...men der er mange udfordringer, når det handler om at få danskere med anden etnisk baggrund til musikundervisning i fritiden. Rytmisk Center i Kbh. sætter fokus på problemet gennem forskning og konference.

Af Sara Indrio

Dansk Artist Forbund var med, da lærere fra folkeskolen og seminarierne, forskere fra Ålborg- og Københavns Universitet, interesseorganisationerne i musikbranchen, musikere og andre mødtes til konference på Rytmisk Center for at tale om, hvordan vi får større etnisk diversitet i dansk musik. Forskning viser, at det er svært at bryde cirklen. Deltagere med hands on erfaring og eksperter er enige: Lykkes det, får vi en bedre integration og et rigere musikliv.
 
Kulturmøder skal gå begge veje
Musiker og underviser Erkan Cakmak har tyrkisk baggrund og lærte af sin far at spille det tyrkiske strengeinstrument Saz som barn. I dag underviser han på Kulturskolen i Ishøj i Urban Music og rap og har meget bred erfaring med nydanske børn og unge i fritidstilbud. En af årsagerne til, at der er meget skæv fordeling i musikskoleregi er, efter hans mening, at børnene og deres forældre ikke ser musikundervisningen afspejlet i deres oprindelige kultur: 
”Bare i Albertslund Kommune er der indenfor en radius af få kilometer 10-12 sazspillere, som har masser af privatelever med tyrkisk baggrund. Tænk, hvis vi kunne få formaliseret den undervisning,” siger han og fortsætter: ”Urban musik streamer derud af. Det er pt. den mest streamede genre i norden. Mange af de artister har anden etnicitet end dansk,” siger Erkan. 

Der er både kulturelle og økonomiske udfordringer
Men de kommer ikke fra musikskoler eller konservatorierne, og det er den problemstilling, vi diskuterer på dagens konference. Den økonomiske barriere er en vigtig begrundelse for, at mange nydanske børn ikke går til musik i fritiden. Nogle deltager i de billigere ungdomsskoletilbud, men der også andre grunde end de økonomiske, fortæller Erkan Cakmak:
”Et af problemerne er, at vi har det med at se på nydanskere som en homogen gruppe. Det er de ikke. Alene i Ishøj Kommune, hvor jeg arbejder, er der 114 nationaliteter.”


Oudspiller Maher Mahmoud fra Syrien og den danske
guitarist Nicolai Rosengreen gav koncert.
Foto: Sara Indrio


Musiklivet går glip af talentmasse
Manglen på etnisk diversitet i gruppen af børn og unge, der modtager musikundervisning skaber skævvridning langt op i fødekæden, mener Johannes Kjelbo, som er Ph.d. i unge med muslimsk baggrund fra Musikvidenskabeligt Institut, og som står for det forskningsprojekt, som konferencen blandt andet bygger på resultaterne af: ”Vi lykkedes ikke, trods vores målrettede indsats, med at vende tendensen. Musiklivet går glip af talent og bredde, og omvendt går de unge glip af læring,” konkluderer han.

Modsat hvad mange tror, ligger svaret til spørgsmålet om, hvordan vi får flere unge med anden etnisk baggrund til musikundervisningen ikke alene i hverken sprogbarrierer, kultur eller social status, men snarere et spørgsmål om måden, vi talesætter det på, fortæller han.
Vi har lært i dag, at vi skal vende det her fra underskudsfortælling til overskudsfortælling. Og vi, der sidder her, må samarbejde mere. Vi skal droppe integrationsklichéerne og i stedet få en personlig kontakt til de unge og deres familier – blandt andet gennem ambassadører, som ’voucher’ for vores institutioner og undervisningstilbud. Ikke mindst skal vi indstille vores dygtige lærere derude på, at de skal lære såvel som lære fra sig.”

Projektet slutter til oktober i år, men holdet håber på at finde midler til at fortsætte.

Læs mere om projektet Musik og Inklusion her


Paneldeltagerne fra venstre: musiklærer Erkan Cakmak, Ph.d. og projektleder ved
Rytmisk Center Johannes Sjelbo, musiklærer Kristine Hansskov, Ph,d. og adjunkt
ved Ålborg Universitet Kristine Ringsager, musiker og lektor ved KU Morten Carlsen.
Foto: Sara Indrio.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677
Søgemaskineoptimering og CMS