Mere rygstøtte til sommerens live-arrangementer

Den netop forhandlede sommeraftale indeholder 40 mio. som kan søges af kunstnere i sam-
arbejde med scener og arrangører - en pulje som Dansk Artist Forbund har arbejdet for.

Aftalen indeholder også en udbedring af den meget omdiskuterede arrangørordning, så den bedre kan kompensere artister og musikere samt en udvidelse af aktivitetspuljen.
 

Ros til politikerne for fortsat fokus på kulturen

Alt i alt et positivt og brugbart resultat, ifølge artisternes forperson Sara Indrio:

Regeringen og aftalepartierne har lyttet og afsat midler til kunstnernes egne initiativer – og også til en mere dækkende kompensation via arrangørpakken, end vi så tidligere på året. Det skal de have ros for. Det er et godt og nødvendigt politisk fokus, for en hel del artister og musikere er udelukket fra større scener denne sommer.

Sommerpakken blev indgået 19. maj, men først i dag er det konkrete indhold defineret. Aftalen afsætter midler til kulturudbud hen over sommeren – det gælder også puljen til kunstneriske sommeraktiviteter som Dansk Artist Forbund har foreslået sammen med en række kulturorganisationer.
Puljen gør det muligt for kunstnere at samarbejde om koncerter og forestillinger med bl.a teater og spillesteder.

”Corona gør, at alle anstrenger sig for at opfinde nye kulturmøder, og derfor er vi meget glade for opbakningen til den kunstneriske pulje. Den understøtter et mere aktivt samarbejde mellem artister og scener eller institutioner allerede i planlægningsfasen, noget som forhåbentlig kan udvikle sig - også udover puljens rammer.”


Arrangørpakke udvides

Aftalen indeholder også et tillæg til kompensationsordningen for arrangører, så den bedre kan kompensere nogle tabte aftaler på store arrangementer i sommeren 2021. Kompensationen ahænger af,
at man havde aftale om optræden i større arrangementer i 2020  

Artisternes forperson Sara Indrio hilser viljen til at forbedre dækningen i arrangørordningen mere end velkommen: 

”Den aflyste sommer udgør et stort hul i live-økonomien for særligt de artister og scener, som lever af at samle mange på én gang. Med denne udvidelse er der en mulighed for at kompensere for tabte koncerter, og det er et vigtigt resultat. Tilbage står udfordringerne omkring at dække tab for artister, der har arbejdet henimod sommersæsonen 2021 og som ikke havde aftaler i 2020.”

Dansk Artist Forbund afventer spændt den endelige udmøntning af aftalen – særligt omkring tillægget til arrangørordningen. Først når bekendtgørelsen er lavdet vil det præcist fremgå hvilke vilkår ordningen giver artister og musikere.

Fra aftalens indhold

Pulje på 40 mio til kunstneriske sommeraktiviteter
Der er afsat 40 mio. kr. til kunstneriske sommeraktiviteter der kan søges af professionelle og nyetablerede kunstnere i samarbejde med fx teatre, spillesteder eller foreninger. Det maksimale støttebeløb er kr. 50.000 kr. pr. ansøger.

Tillæg til arrangørordningen
Leverandører – f.eks. artister - og deres underleverandører, kan med visse betingelser kompenseres for kontrakter med arrangører af større arrangementer som er aflyst, udskudt eller ændret væsentligt.

180 mio til forlænget aktivitetspulje
Aftalen afsætter 180 mio. kr. til nye aktiviteter og events. Puljen, der sigter i mod at understøtte det kulturelle økosystem i sin helhed, udløber når restriktionerne ophører, dog senest 31. august 2021.

FAKTA

  • Læs den fulde aftale
  • Aftalen er indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
    Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet
Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS