Nu passer leverandørordningen bedre til artister – søg indtil 31/10

Fik du aflyst jobs i forbindelse med større events denne sommer? Så tjek om kompensations-muligheden 'Leverandørordningen' kan dække en del af dit tab.

Ordningen er revideret så den passer bedre til artisterne efter at Dansk Artist Forbund har påpeget problemer i den første udgave.

Nu er dokumentationskravene blevet justeret og der er lavet en ny og mere udførlig vejledning. Leverandørordningen er åben indtil 31. oktober.

Aftaler omkring større events sommer 2021
Du kan søge Leverandørordningen, hvis du i perioden 1. maj til 30. september 2021 kan sandsynliggøre, at du havde aftaler i forbindelse med større arrangementer, der ikke blev til noget - og hvis du havde aftaler om lignende arbejde, indenfor de samme måneder i 2020. Det vil i et vist omfang være muligt at vælge et andet år end 2020 til sammenligning, også kaldet reference periode. Det gælder hvis du ikke optrådte i 2020, men fx i stedet brugte tiden i studiet.

Kan søges af leverandører - også musikere der var hyret af artist
Ordningen kan også søges af leverandører til leverandører, fx en musiker der var hyret af en artist. Man behøver altså ikke at have haft en direkte aftale med arrangøren, så længe at det, der skulle leveres, var aftalt i direkte forbindelse med et større arrangement. Ordningen kan søges enten med cvr nummer eller cpr nummer.

Størrelsen af kompensation udregnes ud fra

  • Din aftale (kontraktsum) i den valgte referenceperiode
  • Den sum du ikke var forpligtet til at betale videre til andre
  • En trappemodel, hvor honorarer procentvis nedsættes med mellem 50 og 90 %, alt efter størrelsen på honoraret
  • Din omsætning i referenceperioden 

Måske kan ordningen kompensere sangskrivere
Dansk Artist Forbund har spurgt Erhvervsstyrelsen om komponister og sangskrivere, der står bag musik til leverandører (artister og bands) til større events i perioden 1. maj til 30. september 2021, kan blive kompenseret som andre leverandører. Svaret er ikke entydigt, men styrelsen opfordrer sangskrivere til at prøve at søge.  

Ansøgning er forenklet efter DAFs gennemgang 
Specialister i Dansk Artist Forbund har set nøje på ordningen og givet juridisk input og kommentarer, der er mundet ud i en række justeringer. Helt konkret er ansøgningens dokumentationskrav flere steder ændret til en tro og loveerklæring. Begrebet ”likviditetsmangel” er ændret for freelancere, og bliver i stedet defineret som at kompensationen ikke må overstige omsætningen i den anvendte referenceperiode.

Tjek muligheder for kompensation for en sløj sommer

Leverandørordningen for virksomheder  - (CVR - nummer)

Leverandørordningen for freelancere - (CPR - nummer)

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS