Ny barselsmodel giver mere lige adgang - eller gør den?

Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny barselsmodel, der stiller mor og far mere lige i retten til barselsorlov. 

For Dansk Artist Forbund er lige adgang til orlov et vigtigt skridt fremad - men for at virke, kræver det, at også kunstnerisk arbejde kan omsættes til barselssikring.

Nyt forslag giver mor og far ret til den samme mængde barsel.
Fra den tidligere ordning bevares moderens 4 ugers barselsorlov inden fødslen, men retten til de efterfølgende 48 orlovsuger ændres. I den nye barselsmodel øremærkes 11 uger til mor og 11 uger til far. De sidste 26 ugers barselsorlov kan frit deles imellem forældrene.

Den nye model, som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om, skal sørge for at landets fædre, eller medmødre, kan få en længere barselsperiode. Men hvis de øremærkede barselsuger ikke bliver brugt, vil de helt bortfalde. De 11 uger kan ikke overføres mellem parterne, selvom den ene forældre eksempelvis kun har ret til et mindre beløb under barslen.

Forperson i Dansk Artist Forbund Sara Indrio peger på behovet for at se på den økonomiske side af en barselsperiode:

”I Dansk Artist Forbund går vi ind for kønsbalance og lige muligheder og i den forstand er modellen god og rigtig. Men den forudsætter så også, at begge parter i et forældreskab har løn under barsel eller ret til barselsdagpenge. Har én af parterne ikke det, bliver barselsorloven kortere, fordi folk simpelthen ikke har råd til at gå hjemme på barsel. For retten til orlov følger fortsat ikke retten til barselsdagpenge.”

Behov for diversitet og reel adgang til barselsdagpenge
I forbindelse med de kommende politiske forhandlinger opfordrer hun derfor til at politikerne ser nærmere på de dele af arbejdsmarkedet der ikke har faste ansættelser.  For at alle kan omfattes af en ny og bedre model, er der brug for viden om mulige faldgruber og løsninger der kan modvirke ulige vilkår, ikke mindst omkring økonomien under barsel.

”Den overordnede model tager udgangspunkt i standard-familien med to forældre, der begge har fast arbejde. Men virkeligheden er jo mere mangfoldig end det, og det skal der også tages højde for. På det kunstneriske arbejdsmarked følger indtejning og arbejdsmønster ikke altid normen på det gængse arbejdsmarked, og det kan være vanskeligt for nogle artister at opnå ret til barselsdagpenge. Jeg opfordrer til mere diversitet i modellen og at man sikrer, at kunstnerisk arbejde kan omsættes til barselssikring. Fremadrettet skal ordningen også rumme, at der efterhånden er mange typer af farmilieformer, f.eks. med flere end to forældre,” sluttter Sara Indrio.

Baggrunden for forhandlingerne om en ny model er et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene senest i 2022 at indføre øremærket barsel på mindst ni uger til begge forældre.
 

LÆS OGSÅ: Babyboom også blandt artister

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS