Ny hjælpepakke gi’r bedre kompensation til selvstændige artister med CVR

Regering og et bredt flertal af Folketingets partier har netop vedtaget en aftale, der forhøjer kompensationen til selvstændige med CVR-nr.

Loft for hjælp hæves fra 23.000 til 33.000
Ændringen er lavet for at imødekomme de udfordringer, som de forlængede restriktioner skaber for erhvervslivet, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup.

Aftalen betyder, at kompensationen til selvstændige bliver løftet fra et max. beløb på
23.000 kr. om måneden til henholdsvis 30.000 kr. til solo-selvstændige og til  33.000 kr. til selvstændige,
med mindst en ansat.  

Den forhøjede kompensation gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020.
Selvstændige, der allerede har ansøgt, kan søge igen.

Noget af kompensationen skal blive i firmaet
Det er ikke muligt at tage hele kompensationen ud af firmaet. Modtager man den forhøjede kompensationssats, må man ikke tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden pr. måned,
mens man får forhøjet kompensation.

Gode ændringer – men de gælder ikke alle artister
Ændringerne gælder kun for selvstændige artister med CVR-nummer og ikke Erhvervsstyrelsens
ordning for B-indkomst/kombinatører eller Kulturstyrelsens kompensationsordninger.

Artisternes formand Sara Indrio glæder sig over, at økonomien for selvstændige artister bliver styrket men undrer sig over, at artister og musikere i andre kompensationsordninger ikke får
den samme hjælp.

Det er positivt, at der er politisk vilje og blik for, hvor meget det betyder at få hjælp til at stå imod krisen.
Den større kompensation kan styrke den selvstændige artists forretning. Men jeg undrer mig over
forskelsbehandlingen. Vi har for længst gjort opmærksom på artisternes behov. Artister og musikere,
der tjener deres løn som kombinatører eller honorarmodtagere, arbejder og udvikler også for egen 
regning og risiko. Derfor har de samme behov for ressourcer.

Hjælpepakker forlænges hvis restriktionerne fortsætter
For at give mere forudsigelighed har parterne bag aftalen også besluttet, at hvis de nuværende skærpede restriktioner fortsat gælder i marts og april 2021, vil hjælpepakkerne bliver forlænget tilsvarende.

Den nye kompensationsordning er endnu ikke åben for ansøgning - følg med på virk.dk

Aftalens hovedpunkter  

• Loftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden
ansatte og til 33.000 kr. for selvstændige med mindst én fuldtidsansat. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.

• Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændig-ordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Kravet til indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere og kombinatører samt i den midlertidige kunststøtteordning.

• Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen. Der tages forbehold for, at ændringerne kræver statsstøttegodkendelse.

Aftalen er indgået mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier – læs mere

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS