Ny musikhandlingsplan: Et tiltrngt lft

Kulturminister Jakob Engel Schmidt har sendt den nye musikhandlingsplan på gaden.

Planen giver et økonomisk boost på 66 mio. kr. i forhold til den tidligere handlingsplan. I alt kan musiklivet se frem til 224,74 mio. kr. de næste fire år.

Pengene går blandt andet til at skabe flere lokale musikoplevelser, og flere midler til transportstøtte og spillesteder.

Der er også fokus på øge talentmassen, få flere kvinder i musikken og hjælpe danske artister til internationale gennembrud.

Et nødvendigt økonomisk løft

Indsatserne er velvalgte og det økonomiske løft falder på et tørt sted, lyder det fra artisternes forperson Sara Indrio:

"Planen giver et nødvendigt løft til branchen, som stadig lider under efterveerne af Coronapandemiens nedlukninger. Det løft er en anerkendelse af musikken som professionelt erhverv – og den enorme betydning den har for alle danskere. 

DAF er særlig glad for øget honorarstøtte til spillestederne og fokus på de danske artisters eksportpotentiale – vi vil fortsætte med at arbejde for mere udveksling i norden omkring livemusik 
og scenekunst.

Et perfekt match til denne handlingsplan, ville være en plan for at forbedre vilkårene på det arbejdsmarked som artister og musikere arbejder i hver dag. Og indsatser der kan gøre
det mere bæredygtigt, både omkring økonomi, trivsel og globale ressourcer."

Musikhandlingsplanen 2023 - 2026 i hovedpunkter

Nyt innovativt projekt skal sparke gang i musiklivet – helt lokalt 
Et projekt igennem Det Danske Rock Akademi skal skabe liv og musikglæde i lokale forsamlings-huse, sportshaller og lign. Ideen er, at hvis en lokal ildsjæl kan mobilisere 100 mennesker til at betale 100 kr., så kan man lave en koncert og tilmed sikre sig mod et potentielt underskud.

Flere kvinder på scenerne
Flere initiativer skal afhjælpe den skæve kønsbalance, bl.a. ’Musiklivets talentrapport’ der med en konkret udredning af talentmassen skal stille skarpt på pigers frafald på musikskolerne og hvordan man kan bevare engagementet, på tværs af køn og baggrund. 

Talenter skal gro
Planen sætter fokus på talentudvikling, blandt andet  via Bandakademiet og Den Unge Kunstneriske Elite, som er med til at løfte unge talenter.

Dansk musik ud i verden
Danske musikere er i verdensklasse, og der findes et stort uforløst potentiale for at få dansk musik til udlandet. Det kræver en koordineret, strategisk indsats for at udbrede dansk musik i udlandet, bla. via Music Export Denmark og centrale aktører fra musikbranchen.. 

Løft af transportstøtte og spillesteder
Danske musikere skal fortsat kunne regne med at få dækket transportomkostninger og opnå professionel honorering, når de spiller koncerter rundt omkring i landet. Musikhandlingsplanen øger derfor transportstøtten, honorarstøtten og midlerne til de regionale spillesteder.

Se hele planen
 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Sgemaskineoptimering og CMS