Ny politisk aftale skal sætte gang i aftalerne om sommerens store arrangementer

Der er i dag indgået en bred, politisk aftale om en videreførelse og tilpasning af sidste års arrangørordning, der blandt andet omfatter sommerens festivaler. Dansk Artist Forbund håber, aftalen betyder, artister og arrangører kan komme i gang med at planlægge i tide til, at scenerne åbner igen.

”For Dansk Artist Forbund har fokus været at få gang i hjulene på en måde, der holder hånd under hele den vigtige fødekæde, vores branche består af. Vi har været en del af løsningen, fordi vores medlemmer står midt i problemerne,” siger Artisternes formand, Sara Indrio.

Aftalen er indgået på tværs af Folketingets partier. Den nye ordning retter sig mod arrangører af tilbagevendende arrangementer der var planlagt inden 6. marts 2020.  Den gælder for arrangementer med mindst 350 deltagere frem til  30. september 2021, såfremt det bliver nødvendigt at aflyse, udskyde eller væsentligt ændre arrangementerne, fordi der fortsat er forsamlingsforbud.

”Trappe” for kompensation til arrangører
Med aftalen kommer en ”kompensationstrappe”, som skal give klare rammer for, hvad arrangører ud over dækning af egne omkostninger, kan forvente at modtage i kompensation fra staten og dermed levere videre til sine underleverandører, fx artister og bands i fald arrangementet bliver aflyst på grund af fortsatte Coronarestriktioner. Princippet er, at det procentvise loft for den maksimale kompensation, følger størrelsen af kontraktsummen i den enkelte kontrakt mellem en arrangør, artist og andre underleverandører. Ifølge Dansk Artist Forbunds formand, sætter aftalen ramme om et godt, fælles udgangspunkt:

”Principielt synes DAF ikke, at man skal ”bløde” på honoraret ved aflysninger på grund af restriktioner, hvis man i forvejen er på en minimumstarif. Det er vigtigt, at vi som branche er gensidigt solidariske, og det er stadig op til de enkelte aftaleparter at opnå enighed, ud fra principper om rimelighed og gensidig afhængighed af forsat godt samarbejde. Vi synes, de her rammer giver et fælles udgangspunkt,” understreger hun.

DAF har været en del af løsningerne 
DAF har lagt sig i selen for at formidle den viden, der har muliggjort, at politikerne kunne enes om en god aftale, og formand Sara Indrio håber, aftalen betyder, artister og arrangører kan begynde at lande aftaler for sommeren. Men en ting er den politiske ramme, nu skal DAF i gang med at se på selve indholdet, og erfaring viser, djævlen ligger i detaljen.

”Artisterne har produceret indhold under nedlukning, omstillet sig, ombooket, spillet dobbeltkoncerter og i det hele taget gjort alt, hvad de kunne, for at holde deres forretning og deres kunstneriske virke kørende det sidste år. Aftalen viser politisk vilje til at kvittere. Det afgørende bliver den fortsatte dialog om, hvordan vi bedst skaber tryghed ved aftalerne, så vi kan få gang i scenerne," siger Sara Indrio

Senere i dag forventes en aftale omkring en udvidet Aktivitetspuljen, som muliggør nye arrangementer og ideer til formater under Coronarestriktioner.

LÆS OGSÅ: Se aftalen og kulturpolitikernes kommentarer i Kulturministeriets pressemeddelelse

FAKTA: Aftaleteksten

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS