Nye dagpenge: artisterne skal stilles retfærdigt

Endnu en revidering af dagpengereglerne er i fuld gang. Lige nu er lovudkastet i høring og Dansk Artist Forbund skriver høringssvar og fortsætter med at nærlæse og virkelighedsteste ordlyden. Arbejdet handler om at udarbejde forslag til ændringer, der kan stille bl.a. artisterne ligeligt med andre a-kasseforsikrede.

Nyt system kan bedre rumme artister
Ifølge Dansk Artist Forbunds arbejdsmarkedskonsulent Dorthe Korfitzen, viser reformen gode takter. Det vigtigste er, at dagpengereformen fortsat lægger op til at udøvende kunstnere kan være forsikret mod arbejdsløshed, også i fremtiden, vurderer hun.
Der bliver bedre plads til flere former for indtægter og derfor kan systemet nemmere rumme artister, skuespillere og musikeres varierede arbejdsliv.
Det kan betyde at færre skal gå rundt med ondt i maven af frygt for, om de har arbejde eller indtægt, der måske ikke passer ind i dagpengesystemet som det ser ud i dag”, fortæller hun.

Hurtigere genoptjening har en bagside
Men der er dog stadigvæk også vigtige kritikpunkter til lovforslaget, særligt når det angår honorarlønnende, Et vigtigt kritikpunkt kommer fra noget der ellers er en klar forbedring, nemlig at det bliver langt hurtigere for honorarlønnede at genoptjene en ny ret til dagpenge, hvis retten én gang er mistet.
Bagsiden af dette er, at selve dagpengesatsen efter en genoptjening typisk bliver meget lav. Her er det afgørende omregningssatsens størrelse. Satsen bruges til at omregne honorarer til timer. I dag er omregningssatsen kr. 230,08 (2017) men der lægges op til at den fremover skal være kr. 116,13 (2017).

Med så lav en omregningssats opnår man ikke en ligestilling mellem almindelig fastansatte lønmodtagere og honorarlønnede musikere og artister. Det viser flere af de beregninger vi har lavet sammen med a-kassen på baggrund af virkelige medlemmers indtægtsmønstre”, forklarer Dorthe Korfitzen og peger på at fordelen ved hurtigere genoptjening derfor hurtigt kan blive udhulet af en dagpengesats, det er svært at leve af.
Der er flere måder hvorpå man kan undgå dette, og det vil vi selvfølgelig påpege og arbejde for i forbindelse med lovbehandlingen.”    

LÆS OGSÅDAFs liste over plus og minus i ny dagpengeaftale

Også kritik af eksisterende regler
Dansk Artist Forbund har fortsat også ønsker til forbedringer af de nye regler for supplerende dagpenge, som allerede er vedtaget til at træde i kraft pr. 1. januar 2018. De nye regler betyder at når retten til supplerende dagpenge er udløbet, så vil blot ét kort job, fx et spillejob til tariffen betyde, at man mister retten til dagpenge i hele den pågældende måned.

Med den regel bliver forsikrede artister og andre med korte ansættelser straffet for at arbejde og vedligeholde deres netværk og kompetencer. Det giver absolut ikke mening og bør rettes op hurtigst muligt”, siger Dorthe Korfitzen.

Ny lov om dagpenge
Det forventes at den endelige lov fremsættes i løbet af efteråret 2017 og at de nye regler kan træde i kraft i løbet af 2018.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS