Nye regionale fonde skal styrke kunst uden for hovedstaden

Regeringen og Dansk Folkeparti bag finanslovsaftalen 2018 vil etablere af to nye regionale kunstfonde: Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond. Fondene skal styrke kunstlivet uden for hovedstaden og udviklingen af den lokale kunstproduktion. 
 
Kulturminister Mette Bock siger: ”Danmark skal både have en stærk hovedstad og er et kulturliv i udvikling i hele landet. Derfor er jeg glad for, at vi på finansloven nu afsætter penge til etablering af to regionale kunstfonde, som vil styrke kunsten og kunstnere i Vestdanmark og på øerne. Jeg håber, at de statslige midler – sammen med lokal medfinansiering – kan være med til at gøde jorden for et endnu mere blomstrende kulturliv i hele Danmark.”
 
Fonde finansieres af Kunstfondens bevilling
På finanslovsaftalen for 2018 afsættes der 4,8 mio. kr. årligt til opstart af de to nye, regionale kunstfonde. De skal støtte udvikling af lokal kunstproduktion og økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og -miljøer. For at få støtte fra fondene, skal projekterne også have lokal medfinansiering, lyder i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet. Initiativet finansieres ved at reducere Statens Kunstfonds bevilling med to procent. Fra 2018 og frem er der også øremærket 4 mio. kr. årligt til en kommende talentindsats, som kulturministeren ventes at lancere i begyndelsen af det nye år. 
 
Formand for Dansk Artist Forbund, Lena Brostrøm siger:
"Det er altid klogt at fokusere på kunstens og kulturens udbredelse og muligheder lokalt og regionalt i Danmark. Det, der skurrer i dette tiltag er netop debatten om den manglende kunststøtte til projekter og initiativer udenfor hovedstaden. Og den er beviseligt ikke manglende, tværtimod. Så hvorfor Jylland og øerne, hvad med region Sjælland? Et smukt og brugbart tiltag ville være en rigtig ambitiøs og nyfinansieret plan i samarbejde med kommuner/ regioner og ikke endnu en nedskalering af hovedbevillingen i Statens Kunstfond."
 
På regeringens finanslov afsættes i alt 74 mio. kr. til nye kulturinitiativer frem 2021. Læs mere på Kulturminiseriets hjemmeside

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS