OK18 for DAF-medlemmer

Lige nu afventer danskerne udfaldet af en tilspidset overenskomstsituation. De centrale overenskomst-forhandlinger for de offentligt ansatte er brudt sammen, fordi de offentlige arbejdsgivere (stat, kommuner og regioner) og lønmodtagerne ikke har kunne blive enige om indholdet af en ny overenskomst.

Dansk Artist Forbund har ikke overenskomster på de berørte områder og medlemmerne er derfor ikke omfattet af en evt. kommende strejke eller lockout.

DAF har ikke overenskomster på det offentlige område
Lønmodtagerorganisationerne har varslet en strejke fra tidligst den 4. april og nu har arbejdsgiverne på det statslige, det regionale og det kommunale område varslet en omfattende lockout. Ifølge KL kan 86 procent af de ansatte på dagtilbuds- og undervisningsområdet blive omfattet. 

Der forhandles stadigvæk i forligsinstitutionen. Der er sonderinger i gang for at undersøge, om det lader sig gøre at nå frem til et forlig inden konfliktvarslets udløb. Lykkes det, eller er der udsigt til, at det kan lykkes med lidt længere frist, kan konflikten udsættes.

I tilfælde af lockout eller strejke, gælder konflikten kun medlemmer af forhandlingsberettigede forbund, og derfor er DAFs medlemmer ikke omfattet. Men forbundet er i tæt kontakt med organisationerne på området og følger udviklingen.

Regler: artister kan ikke pålægges andres arbejde
Der er klare regler for uoverensstemmelser på arbejdsmarkedet: I tilfælde af konflikt vil medlemmer af DAF være forpligtede til at møde på arbejde. Men arbejdsgiveren må ikke bede et DAF-medlem om at udføre andet arbejde end det, vedkommende er ansat til og DAF fraråder medlemmerne at påtage sig det.
Hvis arbejdsgiveren pga. konflikten ikke kan beskæftige et DAF-medlem, skal han/hun alligevel have løn. Der er altså ikke tale om at DAF-medlemmer kan blive skruebrækkere i en evt. konflikt, men at de følger de gængse regler for konflikt på arbejdsmarkedet. 

Har du spørgsmål kan du kontakte arbejdsmarkedskonsulent, på tel. 33 32  66 77.

LÆS OGSÅDAF støtter kravet om gode overenskomster

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS