Om databeskyttelsesforordningen

For at beskytte borgernes personlige oplysninger, er der indført en databeskyttelsesforordning 
overalt i EU. De nye regler gælder fra den 25. maj 2018. 

Indsamling og brug af persondata er en del af driften i de fleste virksomheder. Derfor kan de
nye krav til datahåndtering også omfatte udøvende artister, særligt dem der driver virksomhed. 

De nye regler betyder bl.a. at

•    den enkelte borger har retten til egne oplysninger - også når de er givet til andre, som f.x. virksomheder, myndigheder og organisationer

•    der stilles særlige krav til alle der bruger data i deres professionelle virksomhed om hovrdan data opbevares og håndteres

Hvad betyder den nye forordning for artisternes professionelle virke?
Som udgangspunkt gælder databeskyttelsesforordningen alle der modtager og opbevarer personlige data som f.eks. navne, mailadresser, telefonnumre eller kontonumre, medmindre det sker i en helt
privat sammenhæng.

Det er ikke helt enkelt at fastlægge hvorvidt den enkelte artist er omfattet af reglerne, fordi der på nuværende tidspunkt ikke findes detaljerede vejledninger til forordningen på det område.
Artister der har personlige data fra kunder eller brugere i f.eks. mailboks eller i et fysisk kartotek,
skal være opmærksomme på de nye regler om hvordan data skal opbevares.

Dansk Artist Forbunds juridiske rådgivning omfatter ikke spørgsmål om medlemmernes virksomhedsdrift eller datahåndtering.

Information om hvordan data skal beskyttes
Datatilsynet er den statslige myndighed der fører tilsyn på området og deres site har vejledninger til forståelse og anvendelse af den nye forordning. Se også de 12 spørgsmål som tilsynet anbefaler at
man som dataansvarlig forholder sig til. 

FAKTA
Fra 25. maj 2018 er reglerne omkring indsamlingen og behandlingen af personoplysninger skærpet
med en ny forordning. Databeskyttelsesforordningen stiller krav om ansvarlighed, dokumentation, påviselighed, lovlig behandling af data samt god databehandlerskik. 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS