Publikumsudvikling kræver mere viden

Ny rapport fra Applaus viser, at størstedelen af de danske teatre prioriterer at tiltrække nye brugere gennem publikumsudvikling. Men mange mangler stadig fælles sprog, viden og værktøjer til indsatsen, lyder det.

I 2015 blev teatre og scenekunstorganisationer enige med med daværende kulturminister
Marianne Jelved om, at der lå en stor og væsentlig opgave for scenekunsten i at lave publikumsudvikling. Siden har der, med støtte fra Kulturministeriet, været arbejdet på at indsamle
viden og tal. Rapporten 'Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019' er netop udkommet som den første undersøgelse af, hvad de offentligt støttede teatre gør for at få nye grupper af publikum i teatret. 

Det er vigtigt at publikum forstår, at de er ligeså vigtige for oplevelsen som aktørerne,
siger Niels Grønne, kunstnerisk leder af Rakkerpak & Faster Cool, egnsteater i Næstved. Han
hilser de overnationale tiltag velkommen, der giver større indblik og erfaringsdeling på tværs
af hele landet.  

Siden 1994 har Niels Peter Kløft og Niels Grønne produceret forestillinger i regi af teatret Dansk Rakkerpak. De har også specialiseret sig i happenings og mobile events der er velegnede til
gågader eller boligområder. Foto: Tomas Bertelsen.

Publikumsudvikling kan være mange ting – hvad virker?
Rapporten omfatter både store og små teatre i Danmark, og viser, at der er stor forskel på, hvordan
de enkelte teatre arbejder med publikumsudvikling. Indsatserne spænder fra kunstnerisk indhold og
udtryk til arbejdet med at engagere og involvere publikum over kommunikation, markedsføring og
formidling. 

Men mange efterlyser fælles sprog, viden og værktøjer i forhold til, hvad der virker, konkluderer rapporten. Det gælder også Niels Grønne, selvom hans forestillinger har rod i gøgl, cirkus og nycirkus, og dermed arbejder lidt anderledes end de gængse teatre. 

Det er klart et fokusområde for os og endnu mere nu, hvor vi er egnsteater, og dermed ikke kun Næstveds, men hele kommunens teater, siger Niels Grønne og tilføjer: 
Det er klart, at vi meget gerne vil vide mere om, hvad de andre gør, og hvad der virker.” 
 
Fokus på de unge
Repertoireplanlægning og udvikling af produktioner målrettet specifikke publikumsgrupper fylder for
de fleste, og endelig er der mange, der arbejder direkte med publikumsinvolvering - enten i den
kunstneriske tilblivelsesproces eller direkte i forestillingerne.
For Niels Grønne kommer begge dele naturligt i og med han kommer fra en tradition, der arbejder
nonverbalt, og som kan flytte forestillingerne ud, hvor publikum er.

"Vi spiller på gader og stræder ude i Næstveds opland, hvor vi møder dem, der kommer forbi forsamlingshuset for at få stegt flæsk og persillesovs, men får en teateroplevelse med i hatten.
Nogle af dem har aldrig set teater før. Vi oplever, hvor vigtigt det er at give nye publikumsgrupper
mod på nye oplevelser – ikke kun i vores teater, men for teater i det hele taget
,” siger han.  

For ressourcekrævende for de små teatre
Rapporten viser også, at konsekvensen af økonomiske besparelser, manglende driftsstøtte eller delfinansiering af projekter er, at publikumsudviklingen må lide, hvis et teater skal prioritere det frem
for kunstneriske udviklingsarbejde. 

SE RAPPORTEN Publikumsudvikling i dansk scenekunst 2019

Applaus er finansieret af Kulturministeriet med 8,5 mio. kr., som over de næste tre år skal være
med til at sikre målsætningen om at hjælpe teatrene med at nå ud til et bredere publikum. 

TEKST: Sara Indrio Jensen

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS