RAAP-dommen kan gøre det dyrere at bruge musik

Hvis gensidighedsprincippet i udlandsbekendt-gørelsens bliver ophævet, kan det blive dyrere for en lille musiknation som Danmark at bruge musik.

Selvom mange andre europæiske lande opkræver og udbetaler efter samme model som Danmark, fastslår en EU-dom, at de enkelte lande fremover ikke selv kan beslutte at bruge det princip, at opkrævning og udbetaling kun sker kun for beskyttet musik, og kun til lande, som tilsvarende betaler for brugen af dansk musik.

”Vi skal selvfølgelig følge EU-lovgivningen.
Men hvis gensidighedsprincippet betyder, at de danske musikmedier skal udvide betalingen til at rumme en så stor musiknation som eksempelvis USA, så koster det naturligvis mere for kunderne. Ellers risikerer vi, der bliver der mindre betaling til danske rettighedshavere – medmindre vi altså kommer til at høre forholdsmæssigt meget mere dansk musik,” siger Sara Indrio, forperson for Dansk Artist Forbund

Regningen til kunderne stiger når repertoiret vokser

Lige nu betaler kunder som radio/tv, butikker, restauranter og natklubber ikke til Gramex for at bruge amerikansk repertoire. På samme måde bliver der heller ikke opkrævet afgift i USA når MØ, Lukas Graham eller Martin Jensen bliver spillet ’over there’.

Men hvis reglerne ændres, og der fremover skal falde betaling for den danske brug af amerikansk
musik, så ændrer det samtidig en grundlæggende præmis i udøvernes rettighedsstruktur. Det sætter organisationer og kulturministeren på en større opgave, mener artisternes forperson.

”Kulturministeren er gået meget aktivt ind i denne sag, og det er godt, han har fokus på at sikre de danske rettighedshavere, for uanset hvordan vi vender og drejer det vil gensidigheden jo nok være
til de store musiknationers fordel,” siger hun. 
 

FAKTA: Hvad er RAAP-dommen? 
I en tvist i Irland mellem RAAP (Recorded Artists Actors Performers Ltd) på den ene side og Phonographic Performance på den anden side om hvem der skal have udbetalt rettighedsvederlag, har EU-domstolen fastslået at de enkelte medlemsstater ikke selv kan vedtage at anvende gensidig-hedsprincippet i vederlagsafregningen. Dvs at retten til vederlag for brug af musik ikke kan begrænses
til kun at gælde lande som beskytter de samme rettigheder og derfor afregner vederlag den anden vej.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS