Regeringen styrker sin interesse for kunstnerne

Inden sommerferien mødtes forperson for Dansk Artist Forbund og en række kolleger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og kulturminister Ane Halsboe. Det er nyt,
at begge ministre sætter sig sammen for at blive klogere på kunstnernes arbejdsmarked.

 
Af Laura Elisabeth Lind, journalist
 
Det er vigtigt, at det danske arbejdsmarked også favner vilkårene for de kunstneriske brancher.
Det understregede beskæftigelsesministeren i invitationen til en række faglige organisationer og repræsentanter fra kulturmiljøet, der deltog i rundbordssamtalen hos beskæftigelsesministeren
og kulturministeren. 
 
Lovgivningen på beskæftigelsesområdet har da også ofte ramt skævt i forhold til det kunstneriske arbejdsmarked. Det så vi fx. i Corona-tiden, hvor det blev tydeligt, at kunstnernes arbejdsmarked
ofte er anderledes end det traditionelle. Derfor er Dansk Artist Forbund glad for, at ministeren rækker
ud:
 
“Jeg opfatter samtalen som et billede på, at vi er i en tid med større lydhørhed i forhold til vigtigheden
af at skabe bedre forhold for artister – både hvad angår beskæftigelse og rammevilkår. Ministeren viser med denne invitation en prioritet og opmærksomhed, vi har savnet, og det glæder Dansk Artist Forbund sig over,” siger artisternes forperson Sara Indrio.
 
En ny struktur for artister
Til mødet fik Dansk Artist Forbund lejlighed til at drøfte nogle af de udfordringer, som artister oplever
på arbejdsmarkedet - og nogle mulige løsninger. Blandt andet muligheden for strukturelt bedre at imødekomme artisternes sammensatte arbejdsliv, hvor mange har over 50 arbejdsrelationer på et år,
og få har mulighed for at få barsel eller spare op til pension. Det handler også om at sikre bedre arbejdsmiljø og øge mulighederne for beskæftigelse. Samtidig påpegede Sara Indrio, hvordan man
med klarere strukturer og aftaler bedre kan udnytte det store vækstpotentiale i kulturbrancherne. 

Og sidst, men ikke mindst fik Dansk Artist Forbund sat fokus på, hvordan en prioritering af artister
og andre kunstneres arbejdsliv kan gavne bredt i samfundet:
 
“Kunstnerne er forgangspersoner i en samfundstendens, hvor Danmark skal konkurrere på viden.
Det sætter nye  krav til både arbejdsliv og arbejdsaftaler. Her vil en ny struktur komme mange
andre end kunstnerne til gavn,” siger Sara Indrio og tilføjer:

“Det her er første gang, regeringen rækker ud med et møde af denne her karakter. Vi har store forhåbninger til et fremtidigt samarbejde om at forbedre arbejdsvilkårene for erhverv, som er vigtige
for Danmark.” 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS