Selvstændige er nu bedre dækket under barsel

Som aftalt under sidste års finanslovs-forhandlinger, er der pr. 1. januar etableret en barselsfond for selvstændige.

Ordningen betyder, at alle selvstændige er omfattet af Barsel.dk på samme vilkår som de privatansatte.

Fra 1. januar kan selvstændige få kompensation fra ordningen oveni almindelige barsels-dagpenge. Det betyder at en selvstændig på barsel fremover vil kunne opnå op til 31.000 kr pr. måned mens de er på barsel.

Det er en klar forbedring i forhold til de nuværende regler hvor den maksimale barselsdagpengesats er ca. 19.000 kr. Den endelige beløb bliver beregnet ud fra, hvor meget den enkelte selvstændige tjener.

Dansk Artist Forbund rådgiver mange optrædende om vilkårene før og under barsel og hilsner den nye ordning velkommen.

     ”Det er virkelig godt at der nu er ordning, der sikrer, at selvstændige kan gå på barsel med en rimelig økonomi,” siger forbundets arbejdsmarkedskonsulent, Dorthe Korfitzen.

Selvstændige skal bidrage til fonden
Alle der er etableret som selvstændige og har en årsindtægt fra selvstændig erhvervsvirksomhed, der er højere end den maksimale dagpengesats (231.920 kr. i 2021), skal betale et årligt bidrag på kr. 1225 til ordningen.

De første indbetalinger skal først falde i oktober 2021, men ordningen gælder fra januar måned og man kan forvente af få første kompensation udbetalt i april måned. Læs mere om hvem der skal betale bidrag.

Barsel.dk
Barsel.dk udbetaler refusion til private arbejdsgivere, der udbetaler løn til ansatte på barsel.
Fra 1. januar dækker ordningen også kompensation til selvstændige, der skal indbetale til ordningen fra oktober 2021, men kan få barsels-kompensation allerede fra april 2021, med tilbagevirkende kraft til januar 2021.
Læs mere om barsels-kompensation
Både refusion og kompensation kommer ud over de barselsdagpenge, der kommer fra Udbetaling Danmark. 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS