Skal LO og FTF slås sammen i ny organisation?

En historisk sammenlægning af de to store paraplyorganisationer LO og FTF kan være tættere på end nogensinde før. Allerede i april måned skal der på en ekstraordinær kongres i Odense stemmes om spørgsmålet. Der er udbredt enighed om, at en samlet organisation vil stå stærkere i forhandlinger om lønmodtagernes vilkår.

Men en sammenlægning kan også gøre det vanskeligere for mindre grupper at blive hørt i den store enhed. Dansk Artist Forbund har meldt sig positiv overfor en fusion, men kun hvis forbundet fortsat får indflydelse i den nye organisation i form af politisk repræsentation.

Vi bakker op om en fusion af FTF/LO hvis Dansk Artist Forbund fortsat har en repræsentation i de politiske ledelsesorganer,” siger artisternes formand Lena Brostrøm.

Optrædende kunstnere på dagsordenen
Spørgsmålet om hvordan forholdene for kunstnerne kan forbedres på arbejdsmarkedet og i lovgivningen, skal fortsat også være på den fælles faglige dagsorden, uanset om der sker en fusion eller ej, fastslår Lena Brostrøm:

I LO har DAF insisteret på at sætte vilkårene, herunder dagpenge og barsel, for de optrædende kunstnere og de fag hos andre såkaldte ’atypisk ansatte’, der ikke har gængse fastansættelser, på dagsordenen. Det vil vi blive ved med at gøre, også hvis det ender med en større organisation.”

I løbet af de sidste to år har en fælles styregruppe mellem LO og FTF udarbejdet et forslag til grundlag for en eventuel ny hovedorganisation. Den 13. april stemmer de to hovedorganisationer hver for sig om, hvorvidt de er klar til at gå det sidste skridt mod fusionen.

LO og FTF’s kongresser vedtog i 2015 at afklare mission og visioner samt det politiske og økonomiske grundlag for en eventuel ny hovedorganisation.

DAF er med i samarbejdet om vigtige aftaler
En lang række faglige organisationer fra både LO og FTF har allerede et fælles projekt. Organisationerne er gået sammen om en kampagne for at fremhæve overenskomsterne – de grundlæggende aftaler om vilkår for løn og arbejde. Dansk Artist Forbund er med i den fælles satsning og artisterne indgår i gruppen af 1,5 mio. danskere der er organiseret i en OK-mærket fagforening.

 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS