Sommeraftale sætter nye rammer for kulturen

Regeringen og en bred vifte af partier har indgået en aftale om de rammer, der skal gælde for kultursektoren i de kommende måneder.

Den nye sommer- og erhvervspakke omhandler bl.a. en pulje til flere kulturudbud, hjælpepakker og adgang til dagpenge.

Her er 4 nedslag fra aftalen:

 • Der er afsat 330 mio. kr. til kulturlivet - pengene skal både stimulere og skabe kulturaktiviteter, som danskerne kan deltage henover sommeren 2021, fortrinsvis tilbud til børn og unge.
   
 • Kulturlivets hjælpepakker bliver udfaset fra 1. juli i tråd med den økonomiske ekspertgruppes anbefalinger. Dog er der enighed om, at der fortsat skal være visse hjælpepakker til kulturen.
 • Der kan være arrangører af store arrangementer, som har været tilbageholdende med at indgå kontrakter med leverandører. Partierne bag aftalen vil drøfte mulige løsninger.
   
 • En lempeligere adgang til dagpengesystemet for personer, der er på nogle af de midlertidige kompensationsordninger.

DAF holder fast i politikerne
For Dansk Artist Forbunds forperson Sara Indrio er aftalen en del af den løbende politiske dialog. Hun ser flere tegn på, at politikerne er opmærksomme på flere af branchens udfordringer.

Når rammeaftalen lægger op til nye kulturaktiviteter og til at se nærmere på løsninger på problemerne
i forbindelse med den seneste arrangørpakke, så kan jeg se, at politikerne har taget mange af vores input med. Vi har peget på behovet for fortsat kompensation og også peget på løsninger ved at bruge dagpenge-systemet til at hjælpe en presset branche rimeligt igennem krisen.”

Med hensyn til udfasning af hjælpepakkerne så står det stadig tilbage at se, hvordan kompensationen konkret kommer til at se ud.

”Vi ser et behov for hjælpepakker, så længe der er restriktioner, og det har hele tiden været løftet fra regeringen. Vi kommer til at holde dem op på det løfte og at det bliver i en form, hvor hjælpen faktisk
når ud.”

Vindue til a-kassen og dagpenge

Aftalen indeholder et konkret forslag, der skal gøre det nemmere at komme ind i dagpengesystemet,
hvis man har benyttet Kompensationsordningen for selvstændige, freelancere med B-indkomst, Kombinatørordningen eller Den midlertidige kunststøtteordning de sidste tre måneder inden ordning-
erne udløber. 
Men adgangskravet er for snævert, hvis muligheden effektivt skal ramme målgruppen, lyder vurderingen fra Dansk Artist Forbund.

Der er gode og konstruktive elementer i aftalen, men vi har flere gange set, at ordninger der er lyder gode nok i teorien, ikke fungerer så effektivt, som ønsket i praksis. Den foreslåede indslusning til dagpengesystemet er god, og det var den, vi så i efteråret også. Men skal den mere effektivt ramme målgruppen, så skal kravene for at komme ind lempes. Vi foreslår at kravet i stedet bliver, at man
skal have benyttet en kompensationsordning i 3 måneder indenfor de sidste 6 måneder. Det giver
god mening, da de seneste måneder i det foreslåede krav er i en periode, hvor artisterne så småt
er kommet i arbejde igen, men jo stadig meget langt fra normalen. Det forslag går vi i dialog med
politikerne om.”

Afventer det konkrete indhold

Sara Indrio afventer resultatet af de kommende forhandlinger af aftalens konkrete indhold, herunder også vilkårene for de 330 mio. kr. der er afsat til kultur henover sommeren. Dansk Artist Forbund har sammen med en række kulturorganisationer foreslået et konkret projekt for at skabe mere arbejde og flere gode oplevelser hen over sommeren. Projektet skal gøre det muligt for professionelle freelance-kunstnere at skabe aktiviteter i samarbejde med landets kulturinstitutioner. 


FAKTA

 • Læs den fulde aftaletekst 
 • Aftalen er indgået mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
  Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.
Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS