Straks-pulje med 38,8 mio. kr. til kunstnerisk indhold

Har du en køreklar koncert eller performance der kan komme ud og leve i løbet af sommeren?

Så skynd dig at søge puljen Kunstneriske Sommeraktiviteter, der netop er åbnet.

Dansk Artist Forbund har været med til at sikre puljen med midler til initiativrige artister og musikere. Der er afsat i alt 38,8 mio. kr.

Betaling til kunstner på 60% af tilskud
Den nye pulje kan søges direkte af kunstnere og institutioner og der kan opnås tilskud på op til 50.000 kr. pr. ansøger - heraf skal 60% gå til kunstnerhonorar.
Midlerne fordeles løbende og indtil de er brugt. Der kan ikke søges efter 16. juli 2021.

Søg puljen Kunstneriske Sommeraktiviteter

Afsæt i artister og musikeres ideer
Dansk Artist Forbund er medinitiativtager og har presset på for denne pulje, sammen med en række kulturorganisationer. Målet er at få gang i flere aktiviteter og skabe flere kulturoplevelser der tager afsæt i kunstnernes drive og ideer. Netop artisternes og musikernes ideer kan spille en vigtig rolle for sommerens kulturudbud, fortæller forperson, Sara Indrio:

"Der er mange og fantastiske ideer i musik-, danse og cirkusmiljøerne som kan omsættes til kulturtilbud og de ideer får bedre muligheder med denne pulje. Den er vigtig fordi den tager afsæt i aristernes eget drive. Her under genopretningen af kulturlivet er det vigtigt at området bliver stimuleret nedefra, og ikke kun via institutionerne."   


Kunstneriske sommeraktiviteter fra 1/7 – 30/9

•    Aktiviteterne kan være f.eks. forestillinger, koncerter, foredrag, performances eller workshops. 
•    Der skal være offentlig adgang og aktiviteterne skal foregå på kulturinstitutioner, i foreningslivet
     eller i det offentlige rum.
•    Aktiviteterne skal finde sted fra 1. juli til 30. september 2021 
•    Puljens midler fordeles løbende og indtil de er brugt - der kan ikke søges efter 16. juli 2021.

Puljen er del af den sommerpakke, der blev aftalt den 4. juni 2021, der sikrer i alt 330 mio. kr. til tiltag sommeraktiviteter. I aftalen indgår også en forlængelse af aktivitetspuljen og en pulje til publikumsfremmende aktiviteter. 
 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS