Tusindvis af kunstnere sætter tal på corona-krisen

Hvad har mange måneder med corona og nedlukning betydet for de danske kunstnere?
Det kan du, blandt 15.000 professionelle kunstnere, være med til at svare på i historisk undersøgelse
om konsekvensen for danske kunstnerne af en global pandemi.

Sætter kunstnerne i centrum
Mens tidligere kultur-undersøgelser har stillet skarpt på kulturinstitutionerne eller på publikums adfærd, så sætter denne kortlægning spot på kunstnerne. Den er finansieret af Kulturministeriets genstarts-
pulje og har til formål at vise hvor og hvordan corona-pandemien har ramt de danske kunstnere og
de kulturelle fødekæder.
 


Historisk volumen
Det er Dansk Kunstnerraad, der har bedt Rambøll om at gennemføre undersøgelsen blandt rådets medlemsorganisationer, efter Dansk Artist Forbund kæmpede for, at midlerne fra Genstartsteamet
skulle gå til en undersøgelse med kunstnerne i centrum.

Spørgeskemaundersøgelsen er den største af sin art og er sendt til kunstnere indenfor musik, scenekunst, maleri, litteratur, drama, film, tegning og arkitektur.

Det er frivilligt om man ønsker at deltage, men jo flere, der svarer jo bedre, siger Sara Indrio, forperson
i Dansk Artist Forbund.

Kulturområdet var det første til at blive ramt af restriktioner i foråret 2019. For de fleste kunstnere satte både restriktioner og nedlukning selve forretningsgrundlaget ud af kraft, mens andre fik mulighed for at arbejde med kunstnerisk indhold eller afprøve digitale formater.

Når kunstnere i hele landet sætter ord og tal på coronakrisens konsekvenser, på de muligheder og umuligheder, der har været for at optræde og producere under restriktionerne, viser det, hvad det har betydet for indtjeningen og beskæftigelsen. Det er vigtig viden for samfundet i forhold til de kommende års kulturpolitik, men også, så vi er rustet med viden hvis uheldet er ude og det, syv-ni-tretten, skulle ske igen, siger Sara Indrio.”


Har du fået et spørgeskema fra Rambøll?

Hvis du ikke har modtaget et spørgeskema fra Rambøll så skriv til seniorkonsulent  hos Rambøll, så bliver spørgeskemaet fremsendt igen.


Fakta om spørgeskemaundersøgelse

  • Frivillig undersøgelse med svarfrist 9. november 2021
     
  • Det tager ca. 15 minutter at besvare spørgeskemaet
     
  • Alle svar indgår i en samlet og anonymiseret afrapportering som Rambøll udarbejder.


Om Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd arbejder for at fremme vilkår for kunstnere i Danmark og ønsker at tilvejebringe
mere data og viden om branchen for organiserede og udøvende kunstnere. Dansk Kunstnerråd 
samler de professionelle kunstneres organisationer i Danmark og har ialt 26 medlemsorganisationer.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS