Udbetaling af rettighedspenge via DAF

Dansk Artist Forbund har netop stået for en stor udbetaling til 336 sangere, solister og cirkusartister. Pengene er betaling for tv-medvirken i 2016. Samlet set har DAF fordelt 852.213 kroner til rettighedshavere indenfor musik og cirkus.

Der er tale om vederlag som Copydan har opkrævet for rettighedsområderne: retransmission, brug af tv-programmer mv. til undervisningsformål samt privatkopiering. Pengene er fordelt på baggrund af Dansk Artist Forbunds og Performex’ registrering af tv-medvirken i 2016.

Har du været på tv i 2016 ?
Husk altid at indsende dine tv-kontrakter, så sørger vi for at dokumentationen havner i de puljer hvor du har rettigheder. Er du i tvivl om du har fået betaling for din tv-medvirken i 2016, kan du sende dokumentation for din medvirken til .

Om udbetalingerne
Dansk Artist Forbund udbetaler vederlag opkrævet af Copydans foreninger Verdens TV (vedrørende retransmission), AVU-medier (vedrørende rettigheder i tv-programmer mv., som bruges til undervisningsformål) og KulturPlus (som kompensation for tab ved lovlig privatkopiering af fonogrammer, radio- og tv-programmer mv.). Vederlagene fordeles på baggrund af Dansk Artist Forbunds registrering af medvirken i tv i 2016.

Højsæson for udbetaling af rettighedsmidler
I september måned har der været flere udbetalinger. Rettighedshavere på musikkens område for fået afregning fra Performex og på skuespilområdet har Filmex udbetalt vederlag.

LÆS OGSÅ: Performex har udbetalt til 1140 artister og musikere

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS