Udvidet hjælp: kombinatør-ordning gælder til 8/8

Ordningen for kunstnere med sammensatte indtægter er netop forlænget og dækker nu helt frem til 8. august 2020.
Det er resultatet af en ny, bred politisk aftale.

Ansøgningsfrist er 8. august
Forlængelsen af den midlertidig kunststøtte-ordning betyder at den nu til 8. august og der kan søges helt frem til denne dato. Hvis du allerede har søgt om støtte fra denne ordning, vil du høre direkte fra Slots og Kulturstyrelsen om hvordan du skal forholde dig omkring forlængelsen.

Kompensation for tabt indtægt
Kunststøtteordningen omhandler tabt indtægt for dit kunstneriske virke og dækker kunstnere med både A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed - indtægten skal være på mindst 8.333 kr. pr. måned i gennemsnit. 
Læs mere om ordningen hos Kulturstyrelsen

DAF følger op på kunststøtteordningen
Dansk Artist Forbund følger med i hvordan ordningen administreres i praksis. 
Skriv gerne    til ordlyd eller definitioner i ordningen. 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS