Vi savner en vidensbaseret kulturpolitik

Det er et tilbagevendende spørgsmål, om Statens Kunstfond særligt tilgodeser initiativer
og projekter båret af kunstnere bosat i hovedstaden. 

Emnet kom da også til debat igen, da Kunstfonden nyligt kunne konstatere, at syv ud af ti legater
er gået til musikkens kunstnere bosat i hovedstadsområdet. 

Er det mon mere tiltrækkende at leve og arbejde som kunstner i København? Noget kan tyde på det
– i hvert fald bor og arbejder rigtig mange artister i hovedstaden og i de store byer i øvrigt.

Men hvordan udvikles stærke kulturprojekter i hele landet?
I stedet for at skamme skiftende kunstfondsudvalg og ansøgende og bevilgede kunstnere ud
bør vores kulturpolitikere se nøjere på, hvad der skal til for at kunstnere og kulturmiljøer trives
og arbejder i alle regioner af landet. 

Her tænker jeg ikke på fortænkte kriterier for geografisk placering, der udløser point eller tilskud.
Jeg efterlyser en reel aktiv politisk interessevaretagelse, nysgerrighed og vilje til at arbejde mere
direkte med at give gode rammer til arbejdende kunstnere i alle landets regioner.

 

En ambitiøs kulturpolitik, der er baseret på viden og fakta om både kunstnerne og deres publikum, kan danne grobund for et innovativt kulturliv i alle egne af Danmark.

Lena Brostrøm Dideriksen - formand for Dansk Artist Forbund


Behov for vidende politikere
Den forrige kulturminister tog et interessant skridt til at stimulere udvalgte talentmiljøer i hele landet,
og med inspiration fra den model kan også de professionelle kunstnere styrkes. Også Copenhagen
Arthub, der giver billedkunsten rammer til udfoldelse, tværfaglighed og samarbejde, er et inspirerende
eksempel på, hvordan kunstformer og kunstnerisk udvikling helt konkret kan styrkes. En sådan
kulturpolitik kræver både en opsøgende tilgang og en opprioritering af data. 

Vi har brug for, at vores politikere kan hente valid viden om kunstnerne og deres faglige områder
og om, hvilke typer produktioner der finder sted – og hvor i landet. At de gerne vil vide, hvilke kultur-
tilbud der samler borgerne i eksempelvis Nordjylland, og hvordan udfordringerne for regionens
kunstnere og deres publikum ser ud.

Nødvendigt med politisk dialog og videndeling
Denne debattør var under sidste valgkamp så fræk at konfrontere en række kulturordførere til
et af de ret sjældne valgmøder om kunst og kultur med spørgsmålet: "Taler I med jeres vælgere
om kunst og kultur og deres ønsker til prioriteringer?"
Og svaret var entydigt: "Nej, det får vi ikke mange spørgsmål omkring. "Nå, men stiller I som kulturordførere så selv vælgerne nysgerrige spørgsmål om deres kulturelle interesser?" Tavshed.

Det er nødvendigt med mere politisk dialog og videndeling, gerne sammen med lokale professionelle kunstnere, lokale politikere og kunst- og kulturformidlere. 

En ambitiøs kulturpolitik, der er baseret på viden og fakta om både kunstnerne og deres publikum,
kan danne grobund for et innovativt kulturliv i alle egne af Danmark og løfte det kunst- og kulturliv,
vi møder og taler om med så mange forventninger. 

Og med fakta i hånden kan vi endelig sætte en stor fed streg over diskussioner om fordeling af kulturmidlerne baseret på gætværk.

 

DEBATINDLÆG af Lena Brostrøm Dideriksen, formand for Dansk Artist Forbund - bragt i Altinget december 2019

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS