Netværk

Dansk Artist Forbund arbejder bredt for de udøvende artisters vilkår og rettigheder. Forbundet er aktivt i både udadvendte faglige sammenhænge som råd og nævn, og når det gælder individuelle faglige spørgsmål, der omhandler enkelte medlemmer.

Dansk Artist Forbund er også en del af det musikorganisatoriske nætværk og iværsætter tiltag, der forbedrer medlemmernes arbejdsmarkedsforhold og ophavsretlige- og rettighedsmæssige forhold.

DAF repræsenterer de udøvende kunstnere og deres eneret i

I samarbejdet fremhæver vi ofte og gerne, at kunstnere har en eneret – retten til at sige nej tak til videreudnyttelse af deres produktioner. Endvidere arbejder vi også aktivt i forhold til Kulturministeriet, Folketinget og EU.

Samarbejde med andre kunstnerorganisationer

Udover disse bestyrelses- og udvalgsposter samarbejder Dansk Artist Forbund også med Dansk Musiker Forbund og Dansk Skuespiller Forbund. Samarbejdet kan gælde fælles overenskomstforhandlinger eller projekter og kulturpolitiske temaer, hvor vi sammen kan tale for de udøvende kunstneres interesser.

Dansk Artist Forbund indgår også jævnligt i samarbejde med de øvrige kunstnerorganisationer, eksempelvis autorforeningerne DJBFA, DKF og DPA samt forvaltningsselskaberne GRAMEX og KODA.

Grønnere Musik

Hos Dansk Artist Forbund støtter vi op om initiativet Grønnere Musik, der er et samlingspunkt, hvor musikbranchen kan dele viden om grøn omstilling. Både artister, spillesteder, leverandører og resten af musiklivet kan bidrage til at reducere miljøpåvirkningen.

Få konkrete anvisninger til, hvad du kan gøre hos Grønnere Musik.

Trygt Rum

Sammen med 12 andre musik- og kulturorganisationer står Dansk Artist Forbund bag rådgivningslinjen Trygt Rum. Tilbuddet er anonymt og rådgiver om grænseoverskridende adfærd i musik- og kulturbranchen.

Telefonrådgivningen varetages af Sex og Samfund og har åbent tirsdag til fredag kl.15-17. Linjen er åben for alle og telefonnummeret er 70209999.

Fælles indsats for ny cirkus scenekunst

I tæt samarbejde med Københavns Internationale Teater (KIT) og Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK) arbejder DAF for at skabe gode forhold for dansk  ny cirkus. Målet er, at opnå en statstøttet uddannelse for artister, reelle porduktionsforhold med højt til loftet og scener, der kan rumme denne nyskabende form for scenekunst.

Dette samarbejde har bl.a udmundet i et bredt formidlingsarbejde, der dokumenterer og formidler scenekunsten, artisterne og forestillinger via hjemmesiden Dansk ny-cirkus.dk 

Fagretligt styrke fra hovedorganisation

Dansk Artist Forbund er medlem af FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation (tidl. LO og FTF lagt sammen fra 2019) og trækker her på stor ekspertise indenfor det fagretlige område og arbejdsmarkedsforhold.

Internationalt og nordisk samarbejde med søsterorganisationer

Internationalt er DAF medlem af artisternes, skuepillernes og dansernes internationale organisation F.I.A., og vi samarbejder også med de nordiske søsterorganisationer.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS