Gruppelivsforsikring

Gruppelivs forsikringen dækker aktive medlemmer af Dansk Artist Forbund der betaler via kontingentet.

Forsikringen giver et kontant beløb på kr. 30.000 til de efterladte, hvis et forsikret medlem af forbundet falder bort.

Forsikringen dækker indtil gældende pensionsalder.

Forsikringbetingelser

Dine nærmeste pårørende får forsikringssummen udbetalt

1. Ægtefælle
2. Samlever, hvis I bor sammen og har/har haft barn sammen eller venter barn eller I har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet. 
3. Livsarvinger, dvs. dine børn, børnebørn osv. i den rækkefølge, dog ikke stedbørn
4. Arvinger efter testamente
5. Arvinger efter arveloven
Hvis du er kommet med i forbundets forsikring før 1. januar 2008 er din samlever ikke "nærmeste pårørende". Du kan ændre på dette, ved at udfylde og indsende en begunstigelseserklæring.
 

Skal du bruge forsikringen

Hvis du skal gøre brug af Gruppelivsforsikringen skal du udfylde anmeldelsen herunder og sende den til forbundets forsikringskoordinator Dorthe Vincentzen på  .

Om udbetaling af forsikring

Når anmeldelsen er modtaget og behandlet hos forsikringsselskabet kan forsikringssummen udbetales til pårørendes konto efter aftale.
Forsikringssummen er ikke skattepligtig. 

En begunstigelseserklæring afgør hvem der modtager forsikringssummen

I en begunstigelseserklæring angiver du hvem du ønsker der skal modtage forsikringsbeløbet i tilfælde af død. Det er muligt at ændre navnet på den eller de begunstigede hvis familieforhold eller dine ønsker ændrer sig.

Begunstigelseserklæringen skal udfyldes og indsendes til Dansk Artist Forbund.

Kontakt forbundet med forsikringsspørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte forbundets forsikringskoordinator Dorthe Vincentzen - tlf. 33 32 66 77 eller

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS