Medarbejdere

Lena Brostrøm Dideriksen

Formand, daglig leder

Allan Holbæk

Kasserer


Bogholder for forbund og A-kasse og varetager videreudbetalinger ved TV-optræden og kabelvederlag, skatteoplysning, udbetaling af legater fra de kollektive rettighedsmidler.

Rikke Lie Flensburg

Medlemskonsulent


Tilrettelægger og koordinerer kurser, administrerer og udvikler medlemstilbud, registrerer ind- og udmeldelser, www, ARTISTinfo, PressRoom, sekretær for DAFs fordelingsudvalg til de kollektive rettighedsmidler. Er en del af DAFs web- og kommunikationsteam.

Donna Cadogan

Receptionist


Det første ansigt/den første stemme, du møder hos DAF. Administration af kurser, medlemstilbud, ansøgninger til de kollektive rettighedsmidler, diverse projekter og andet forefaldende arbejde.

Susanne Lyngaa

Sekretær

Indkøb, mail, tlf. og adresseændringer, fakturering, journalisering, nytegning og opdateringer af instrumentforsikring, medlemstilbud bl.a. Lille Skiveren. 

Dorthe Vincentzen

Redaktør og forsikringskoordinator

Redigerer fagbladet ARTISTEN og det elektroniske nyhedsbrev ARTISTinfo. Tilrettelægger kurser og koordinerer forsikringer. Arbejder i DAFs web- og kommunikationsteam. Projektleder på www.ny-cirkus.dk og repræsenterer DAF i Cirkusmuseets bestyrelse. 
 

Dorthe Korfitzen

Arbejdsmarkedskonsulent


Individuel medlemsrådgivning i forbundet under arbejdsmarkeds- og sociallovgivning. Arbejder i DAFs web- og kommunikationsteam.

Nathalie Rothe

Advokat

Rådgivning i forbindelse med retssager, kontrakts-forhandling, aftaleretlige spørgsmål, misligholdelser af kontrakter, spørgsmål om udgivelse af egen musik/udgivelser på eget selskab.Medlem af International Association of Entertaintment Lawyers (IAEL)

Thomas Gisselmann Søemod

Chefjurist

Overenskomster og individuelle kontrakter på medieorådet, forhandling og udarbejdelse af kontrakter, sager om misligholdelse af kontrakter, krænkelsessager, ophavsretlige spørgsmål, internationalt samarbejde om kunstneres rettigheder (FIA)
Repræsenterer DAF i bestyrelserne for Copydan KulturPlus, Copydan Verdens TV og Copydan Fællesforening. Repræsenterer desuden DAF i Samrådet for Ophavsret og Dansk Selskab for Ophavsret. 

Jens Skov Thomsen

Juridisk konsulent

Kontraktforhandling, aftaleretlige spørgsmål, kontraktmisligholdelser, spørgsmål om udgivelse af egen musik/udgivelser på eget selskab, ophavsretlige spørgsmål og overenskomster og tariffer.
Repræsenterer DAF i Samrådet for Ophavsret og Dansk Selskab for Ophavsret.

Malene Andersen

Juridisk seniorkonsulent

Rådgiver på live- og skatteområdet, herunder forhandling af kontrakter vedr. koncerter, cirkus, teater mv. Spørgsmål vedr. individuel ansættelsesret, skatteret, overenskomster og tariffer, krænkelsessager, inkassosager og forsikringssager.
Repræsenterer DAF i Dansk Kunstnerråds Skatteudvalg, Samrådet for Ophavsret og Dansk Selskab for Ophavsret.

Artisternes a-kasse:

Marianne Holbæk

Sagsbehandler


Servicerer medlemmer med fødselsdato fra 1. - 10. og 25. - 31.

Joan Kristensen

Sagsbehandler


Servicerer medlemmer med fødselsdato fra 11. -  24.
Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in English
Søgemaskineoptimering og CMS