Kontraktordbog

Ofte benyttede ord i musikkontrakter

Aftaleperiode - den periode en aftale løber.
I den periode er du underlagt alle aftalens bestemmelser. Men bemærk at der ofte kan være bestemmelser som rækker ud over aftaleperioden, f.eks. et pladeselskabs ret til sælge dine indspilninger mod royaltybetaling også efter aftaleperioden er ophørt.

Breakeven - når udgifter er lig med indtægter
Breakeven er det punkt, hvor udgifter vedrørende et projekt er lig indtægterne. Dvs. efter breakeven vil der være tale om en positiv indtjening. Det er dog væsentligt altid at være omhyggelig med at undersøge hvorledes den konkrete kontrakt definerer breakeven.

Eksklusive rettigheder - ingen andre kan benytte rettighederne
Når man overdrager sine rettigheder på en eksklusiv basis, vil det – medmindre andet er anført eller følger af omstændighederne – betyde, at man ikke selv kan udnytte rettighederne og ej heller kan lade andre udnytte rettighederne. Det kan f.eks. være en indspilning, som et pladeselskab eksklusivt har fået lov til at udgive.

Forvaltningsselskaber - opkræver penge på rettighedshavernes vegne
Et forvaltningsselskab forvalter rettigheder og ofte er forvaltningsselskaber som KODA, NcB, Gramex og Copydan nævnt i musikaftaler. Disse forvaltningsselskaber opkræver penge for forskellige udnyttelser og viderefordeler pengene til rettighedshaverne bag (f.eks. artisten).
Se en forklaring af de forskellige forvaltningsselskaber

Markedsføring - betalt reklamering
I modsætning til promotion er markedsføring i højere grad noget der koster penge. Eksempelvis vil køb af tid til tv-reklame falde under markedsføringsbegrebet.

Nettosalgspris - prisen efter rabat
Det vil normalt sige PPD fratrukket forhandlerrabatter. Som med PPD bruges ordet ofte til at beskrive beregningsgrundlaget for en royaltysats. At få royalty af PPD er altså at foretrække frem for nettosalgsprisen.

Option - en mulighed
I forbindelse med en musikaftale vil en option typisk betyde, at et selskab, f.eks. forlag eller pladeselskab, på nærmere angivne betingelser kan vælge at forlænge din aftale. Det kan f.eks. være en mulighed for at forlænge din pladekontrakt med endnu et album. En option er en mulighed for selskabet til at forlænge en aftale – ikke en pligt. I modsætning hertil vil du ikke, medmindre det naturligvis kan udledes af din aftale, have mulighed for at sige nej til en forlængelse.

PPD - listepris
Forkortelsen betyder Published Price to Dealer og hermed forstås listeprisen, dvs. den pris et selskab typisk sælger en indspilning/et album til. Ordet bruges ofte til at beskrive beregningsgrundlaget for en royaltysats.

Promotion - reklamering
Her menes typisk reklamering for et produkt, en tour eller andet. Promotion er ofte kaldet den markedsføring der er gratis. Gratis er der jo ikke helt noget der er, men under promotionbegrebet vil typisk falde interviews, udsendelse af pressemeddelelser og lignende aktiviteter.

Publishingdeal - en forlagsaftale.
I en forlagsaftale handler du med dine kompositioner og tekster (værker). For at få et forlag til at arbejde med udbredelsen af dine værker, afstår du som modydelse en andel af dine indtægter fra værkerne, f.eks. fra KODA og NcB.

Recoupment - at “genindtjene”.
Ofte bliver ordet recoupment brugt i kontrakter, hvor et selskab har udbetalt et royaltyforskud. Her vil selskabet have mulighed for at ”recoupe” (genindtjene) forskuddet førend der betales mere royalty til kunstneren. Ofte bruges ordet også i kontrakter, hvor selskab og kunstner skal dele et overskud. Her vil selskabet typisk betinge sig, at det har recoupet (genindtjent) sine omkostninger førend der skal udbetales en del af overskuddet.

Rettighedsperiode - den periode man overdrager rettigheder til andre
Ordet kommer i mange varianter, f.eks. ’retention’ og ’overdragelsesperiode’. Men man forstår oftest ”den periode man overdrager rettigheder til andre i”. I en forlagsaftale kan aftaleperioden eksempelvis være 2 år mens rettighedsperioden, den periode forlaget kan udnytte og få andele af dine indtægter, kan være meget længere.

Royalty - afregning for salg eller udnyttelse
Med royalty forstås typisk, at man som kunstner – mod at have overdraget rettigheder til udnyttelse af ens værk/indspilning eller andet man måtte have rettigheder til – får betaling for hvert solgt eksemplar af det produkt der sælges. Royalty bruges bredt i forbindelse med betaling for udnyttelse af rettigheder. Ofte omtales både den betaling man får fra et pladeselskab og den betaling der kommer fra f.eks. KODA/NcB som royalty.

Synkronisering - sammenstilling af billede og lyd.
Hvis f.eks. dit værk eller din indspilning skal bruges på en film, vil der være tale om en synkronisering. Det samme kan være tilfældet hvis der er tale om brug på reklame eller multimedie.

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS