Løbende ansøgningsfrister

A. P. Møllers & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond - almene formål m.m.

Arbejdernes Landsbank - videreuddannelse og efteruddannelse

Augustinus Fonden - almenvelgørende kunstneriske formål

Beckett-Fonden - Arrangementer, projekter m.m.

Bikuben Fonden - kulturelle formål

Bodil Pedersen Fonden - kulturelle, videnskabelige og humanitære formål

Brødrene Hartmanns Fond - bredt søgeområde indenfor samfundslivet

BUPL's Solidaritets & Kulturfond - projekter og arrangementer med kulturelt formål

C.W. Strandes Legatfond - Videreuddannelse, projekter, arrangementer m.m.

Codan Fonden - Humanitære, sociale og almennyttige formål

Dansk Jazzmusikerforening - efteruddannelse

Dansk Korforbund

Dansk Rock Samfund/ROSA - jobs på udenlandske koncertscener

Dansk Skuespiller Forbund - kollektive gramexmidler

Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse - kunstnere og kunsthåndværk (under 40 år)

Det Obelske Familie Fond - kunst og kultur

DPA, større projekter - større projekt, der gavner dansk tekst og musik. Behandles ved næstkommende møde.

Egmont Fonden - projekter målrettet børn og unge

Erda & Christian Schrøders Fond - Støtter musikliv i Danmark - særligt amatørmusik

Familien Hede Nielsens Fond - Kulturelle formål, primært lokalt

FLS Industries A/S Gavefond - humanitære og kulturelle aktiviteter

Frederiksberg Kommunes aktivitetspulje - kultur og fritidsaktører

Fredsfonden - græsrodsprojekter især med fokus på menneskerettigheder og etniske mindretal

Færch Fonden - støtte til nordvestjyske kulturarrangementer samt almennyttige formål

Gangstedfonden - kunst og kultur

Hempelfonden - kulturelle, sociale og humanitære formål

Knud Højgaards Fond - kulturelle, sociale og samfundsmæssige aktiviteter

Konsul George Jorck & hustru Emma Jorcks Fond - kunst og kultur

KOPIFON - projekter til gavn for audiomediet

Kulturkontakt Nord - kunst og kulturinitiativer i Norden

Københavns Kommunes lokalpuljer  - lokale kulturprojekter

Legofonden - forskning og udvikling

Letterstedtska Föreningen - nordisk samarbejde

Louis Hansen Fonden - kunstneriske formål

Music Export Denmark - rock og pop projekter

Nordea Fonden - folkelig deltagelse i kunst og kulturlivet

Nordisk Film Fonden -  tiltag, der fremmer dansk film og tv

Ny Carlsberg Fonden - til fremme af studie i kunst og kunstvidenskab

Nykredits Fond - kulturelle projekter med tilknytning til byggebranchen

Ole Kirks Fond - kulturelle projekter, der afprøver nye idéer

Oticon Fonden - bl.a. kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål

Sallingfondene - kultur i Østjylland

Sonning-Fonden - almennyttige kulturelle formål

Spar Nord Fonden -  kulturel udvikling i bankens virkeområde

Sydbanks Fonde - kulturelt arbejde i Sønderjylland og Sydslesvig

Tryg Fonden - sikkerhed, sundhed og trivsel

Tuborgs Grønne Fond - kreative erhverv – vækstlag i rytmisk musik

VELUX Fondene - kulturelle og kunstneriske formål

ØKs Almennyttige Fond - kunstneriske formål

Østifterne - humanitære formål 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS