Andre fonde og puljer

April 2020

1/4 Arne V. Schleschs Fond Kulturelle formål, herunder uddannelse
1/4 Nikolaj & Felix Fonden Kulturelle formål
1/4 Hannibal Sanders Fond Almennyttige og kunstneriske formål
1/4 Collstrops Fonde Almennyttige og kunstneriske formål
1/4 Dansk Musiker Forbund, Gramex Udgivelser, uddannelse m.m.
1/4 DJBFAs legatpulje Arbejds- og projektlegater
1/4 Københavns Kommune Festivalpuljen
1/4 Statens Kunstfond Udgivelse af musik og realisering af lydkunst
1/4 Den Grønlandske Fond Kulturelle formål mm. i og udenfor Grønland
1/4 Den Berlingske Fond Almennyttige og kulturelle formål
2/4 SNYK International transportstøtte
3/4 Landdistriktspuljen Bl.a. kulturaktiviteter i landdistrikterne
3/4 Svensk-danska Kulturfonden Kultursamarbejde mellem DK/SE
3/4 Nordisk Kulturkontakt Mobilitetsstøtte
15/4 Edel og Wilhelm Daubenmerkls Fond Musik, kunst og kultur mm
15/4 Salling Fondene Kunst og Kultur mm. i Århus og hele landet
15/4 Fogs Fond Kultur, teater, børn, mest lokalt
15/4 Glashandler Johan F. R. Fond Tonekunstnere til udvikling & uddannelse
15/4 Dansk-Islandsk Fond Samarbejde mellem DK/ISLAND
26/4 Lauritzen Fonden Velgørende sociale projekter
26/4 Græsrodsfonden Mellemfolkelig forståelse
30/4 BHJ Fonden Humanitære og kulturelle formål

Maj 2020

1/5 Nordea Fonden, 'Her bor vi' Til det, der styrker fællesskabet i mindre byer
1/5 Frb. Kommunes Musikudvalg Musikaktivitet på Frederiksberg
1/5 Dansk/Svensk Fond  Samarbejde ml. DK/SE
1/5 Statens Kunstfond Scenekunst, internationale aktiviteter
1/5 Århus Kommune Musikpuljen
1/5 Færchfonden Kulturelle aktiviteter - nordvestjylland
1/5 Saugmann Bjerregaards Fond Spillemandsmusik
1/5 DOKS Gramexmidler Musikfremmende foranstaltninger mm.
1/5 Danske Dramatikere  Produktionspuljen, teater mm
4/5 Nordisk Kulturfond Nordiske projekter
4/5 Nordisk Kulturkontakt Norden 0-30 Børn & unges egne projekter
11/5 TEMPI Eksportpulje
14/5 3F`s medie-og kulturfond Medie- og kulturprojekter
15/5 Bestles Fond Kulturelle og sociale formål
15/5 Gad Andresens Fond Børn/unge bl.a. musik
15/5 Brødrene Hartmanns Fond Bl.a. kultur men ikke koncerter
15/5 Statens Kunstfond Nye formater for samtidsmusik
15/5 Statens Kunstfond Komponistaftaler
15/5 S.C. Van Fonden Kinesisk sprog, kunst og kultur
20/5 Lemvigh-Müller Fonden Bl.a. kultur i fondens lokalområde
20/5 I.F. Lemvigh-Müller Fonden Bl.a. kultur i fondens lokalområde
20/5 Bikubenfonden Nyskabende scenekunst og billedkunst
26/5 Koda Projektpuljen
27/5 Kbh.'s Kommune musikudv. Musikarrangementer i Kbh.
28/5 Jazzdanmark Internationale projekter
31/5 Louis Petersens Legat Kultur og børn
31/5 Kong Christian X's Fond Kulturelle formål

Juni 2020

1/6 KODA - DPA PR og promovering
1/6 KODA - DPA Rejselegat
1/6 KODA - DPA Track og topliners
1/6 KODA - DPA Uddannelse
1/6 NAPA Kulturstøtte, Grønland, Norden
1/6 Frederiksberg Fonden Kultur på Frederiksberg
2/6 Statens Kunstfond Garantiiordningen - voksenturneteatre
2/6 Statens Kunstfond Scenekunst - børn & unge og voksne
3/6 KODA - DKF Arbejdslegat
3/6 KODA - DKF Bestillingshonorar
3/6 KODA - DKF Mentorforløb
3/6 KODA - DKF Koncerter, formidling, publikumsarbejde
3/6 KODA - DKF Rejselegat    
15/6 Krp Frederik og Marys Fond Kultur, velgørenhed mm
15/6 Music Export Denmark Eksportstøtte til markedsudvikling
24/6 15. Juni Fonden Bl.a. børn og unges kulturelle fundament
28/6 Lauritzenfonden Udsatte børn og unge herunder kultur

Juli 2020

29/7 Kbh.'s Kommune musikudv. Musikarrangementer i Kbh.
31/7 Louis Petersens Legat Kultur, børn og unge

Løbende ansøgningsfrister

Find de løbende frister på andre fonde og puljer i kulturlivet her

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS