Andre fonde og puljer

Marts 2020

 1/3 Glashofs Legat Kunstneriske og sociale formål
 1/3 Louis Petersens Legat Kultur, børn
 1/3 Dansk-Færøsk Kulturfond Kulturformidling ml Færøerne og DK
 1/3 Simon Spies Fonden Aktiviteter, som kommer mange til gode
 1/3 Frimodt-Heineke Fonden Almennyttige og velgørende formål
 1/3 Statens Kunstfond Arbejdslegater skabende scenekunstnere
 1/3 DKF/KODA Arbejdslegat  Kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer
 1/3 DKF/KODA Bestillingshonorar Kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer
 1/3 DKF/KODA Mentorforløb Kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer
 1/3 DKF/KODA Produktionspulje Kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer
 1/3 DKF/KODA Rejselegat Kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer
 1/3 DPA/KODA PR og markedsføring Det populære og kommercielle felt
 1/3 DPA/KODA Rejselegat Det populære og kommercielle felt
 1/3 DPA/KODA Uddannelse  Det populære og kommercielle felt
 1/3 DPA/KODA Track og topliners Det populære og kommercielle felt
 1/3 Region Syddanmark Kulturpuljen
 1/3 Kulturfonden Finland-Danmark DK-FI kulturprojekter
 1/3 Husmans Fond Almenvelgørende og kulturelle formål
 1/3 FashionForest legatet  Forskning mm. kunstneriske fag
 1/3 Gudrun Og Palle Mørchs Mindefond Kultur mm, Nordjylland
 1/3 Den Grønlandske Fond Bl.a. kulturformål
 1/3 Færchfonden  Kulturelle aktiviteter - nordvestjylland
 2/3 Statens Kunstfond Musik og scenekunstens tværæstetiske pulje
 3/3 Statens Kunstfond Huskunstnerordningen
 3/3 Statens Kunstfond Open Call: Huskunstner Artist in Residency
 4/3 Fogs Fond Kultur, udd., unge, lokalområdet
 5/3 Nordisk Kulturkontakt Nordiske kulturprojekter
 7/3 Kraks Fond Kulturelle aktiviteter
11/3 Kbh.'s Kommune musikudv. Støtte til koncerter
12/3 Dansk Skuespillerforbund Produktionsstøtte
15/3 Clara Lachmanns Fond  Fremme af skandinavisk samhørighed
15/3 Odense kommune Musikpulje  Musikarrangementer 
16/3 Krp. Frederik og Marys Fond Humanitære, sociale, kulturelle formål mm.
22/3 Frederiksberg Fonden Kunst og kultur på Frederiksberg
26/3 Koda Udgivelsespuljen
31/3 Sonning-Fonden Almennyttige og kulturelle formål
31/3 San Cataldo Stipendieophold

April 2020

1/4 Arne V. Schleschs Fond Kulturelle formål, herunder uddannelse
1/4 Nikolaj & Felix Fonden Kulturelle formål
1/4 Hannibal Sanders Fond Almennyttige og kunstneriske formål
1/4 Collstrops Fonde Almennyttige og kunstneriske formål
1/4 Dansk Musiker Forbund, Gramex Udgivelser, uddannelse m.m.
1/4 DJBFAs legatpulje Arbejds- og projektlegater
1/4 Københavns Kommune Festivalpuljen
1/4 Statens Kunstfond Udgivelse af musik og realisering af lydkunst
1/4 Den Grønlandske Fond Kulturelle formål mm. i og udenfor Grønland
1/4 Den Berlingske Fond Almennyttige og kulturelle formål
2/4 SNYK International transportstøtte
3/4 Landdistriktspuljen Bl.a. kulturaktiviteter i landdistrikterne
3/4 Svensk-danska Kulturfonden Kultursamarbejde mellem DK/SE
3/4 Nordisk Kulturkontakt Mobilitetsstøtte
15/4 Edel og Wilhelm Daubenmerkls Fond Musik, kunst og kultur mm
15/4 Salling Fondene Kunst og Kultur mm. i Århus og hele landet
15/4 Fogs Fond Kultur, teater, børn, mest lokalt
15/4 Glashandler Johan F. R. Fond Tonekunstnere til udvikling & uddannelse
15/4 Dansk-Islandsk Fond Samarbejde mellem DK/ISLAND
26/4 Lauritzen Fonden Velgørende sociale projekter
26/4 Græsrodsfonden Mellemfolkelig forståelse
30/4 BHJ Fonden Humanitære og kulturelle formål

Maj 2020

1/5 Nordea Fonden, 'Her bor vi' Til det, der styrker fællesskabet i mindre byer
1/5 Frb. Kommunes Musikudvalg Musikaktivitet på Frederiksberg
1/5 Dansk/Svensk Fond  Samarbejde ml. DK/SE
1/5 Statens Kunstfond Scenekunst, internationale aktiviteter
1/5 Århus Kommune Musikpuljen
1/5 Færchfonden Kulturelle aktiviteter - nordvestjylland
1/5 Saugmann Bjerregaards Fond Spillemandsmusik
1/5 DOKS Gramexmidler Musikfremmende foranstaltninger mm.
1/5 Danske Dramatikere  Produktionspuljen, teater mm
4/5 Nordisk Kulturfond Nordiske projekter
4/5 Nordisk Kulturkontakt Norden 0-30 Børn & unges egne projekter
14/5 3F`s medie-og kulturfond Medie- og kulturprojekter
15/5 Bestles Fond Kulturelle og sociale formål
15/5 Gad Andresens Fond Børn/unge bl.a. musik
15/5 Brødrene Hartmanns Fond Bl.a. kultur men ikke koncerter
15/5 Statens Kunstfond Nye formater for samtidsmusik
15/5 Statens Kunstfond Komponistaftaler
15/5 S.C. Van Fonden Kinesisk sprog, kunst og kultur
20/5 Lemvigh-Müller Fonden Bl.a. kultur i fondens lokalområde
20/5 I.F. Lemvigh-Müller Fonden Bl.a. kultur i fondens lokalområde
20/5 Bikubenfonden Nyskabende scenekunst og billedkunst
31/5 Louis Petersens Legat Kultur og børn
31/5 Kong Christian X's Fond Kulturelle formål

Løbende ansøgningsfrister

Find de løbende frister på andre fonde og puljer i kulturlivet her

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS