Andre fonde og puljer

Oktober 2018

1/10 Den Grønlandske Fond Kultur, Grønland og DK
1/10 Weyse Fonden  Dansk Guldaldermusik
1/10 Hannibal Sanders Fond Kunstneriske formål
1/10 Dansk Musiker Forbund  Udgivelser, studieophold, turné  m.m. 
1/10 O. & H. Svenningsens Fond  Kulturprojekter m.m. 
1/10 Fondet for DK/S samarbejde Samarbejde mellem DK og S
1/10 DJBFA Produktionspulje
1/10 Københavns Kommune Festivalpuljen
1/10 Nordisk Kulturfond Nordiske projekter
1/10 Statens Kunstfond Scenekunst - Pludseligt opståede internationale aktiviteter
1/10 Statens Kunstfond  Internationalt udvikling og netværk
1/10 Statens Kunstfond Honorarstøtte til rytmiske spillesteder
1/10 Statens Kunstfond Talentudvikling for børn og unge
2/10 Statens Kunstfond Huskunstnerordningen
9/10 Skuespillerforbundet Gramex midler, til efterudd. mm.
15/10 Levende Musik i Skolen Skolekoncerter via LMS
15/10 Albani Fonden Bl.a. almene kulturelle formål i syd DK
15/10 Dansk-Islandsk Fond Samarbejde mellem Danmark/Island
15/10 Music Export Denmark Eksportstøtte til markedsudvikling
19/10 Færch Fonden Kultur og almennyttige formål
22/10 JazzDanmark Puljen  Rejsestøtteordningen
31/10 Mikonomi.dk rejselegat, studerende

November 2018

  1/11 SNYK Projekter, transportstøtte
  1/11 DJBFA Arbejds- og projektlegater
  1/11 Arne V. Schleschs Fond Kulturelle formål, herunder til uddannelse
  1/11 Simon Spies Fonden Kunst og kultur - større projekter
  1/11 Frederiksberg Kommune Musikaktivitet på Frb, 2019
  1/11 Statens Kunstfond Scenekunst - internationale aktiviteter
  1/11 Statens Kunstfond Scenekunst - festivaler
  1/11 Bestles Fond Kulturelle og almennyttige formål
10/11 Nathalie Kajé's samt Victor Petersen og hustrus legat, Legat til artister tilknyttet cirkus og lign. 
13/11 Den Jyske Kunstfond Kulturelt iværksætteri, kultur/erhverv
13/11 Øernes Kunstfond Kulturelt iværksætteri, kultur/erhverv
14/11 Lemvigh-Müller Fonden Kulturelle og sociale formål 
15/11 Spar Nord Fonden Kulturel udvikling, 
15/11 DPA Projekt-, rejse og kursuslegater
15/11 S.C. Van Fonden Kinesisk og dansk kultur
16/11 3F's medie- og kulturfond Fremme fagbevægelsens kultur
19/11 Frederiksberg Fonden Kunst og kultur på Frederiksberg
20/11 Dansk Skuespillerforbund Udd.- og studierejselegater
23/11 Fionia Fond Kultur mm. Fyn
27/11 Kbh.'s Kommunes Musikudvalg Musikarrangementer i Kbh.
27/11 Fogs Fond Almennyttige velgørende formål
30/11 Bikubenfonden Nyskabende scenekunst
30/11 San Cataldo Stipendiepladser
30/11 Skibsreder Carsten Brebøl Kunstnerisk og litterær virksomhed
30/11 Louis Petersens Legat Kulturelle formål med børn og unge

December 2018

 1/12 Dansk Komponistforening Komponistmidlerne
 1/12 DJBFA Produktionspuljen
 1/12 Bermann & Rosenbergs Rejselegat Studierejse
 1/12 Funch Fonden Kultur- og ungdomsprojekter
 1/12 Tryg Fonden Sikkerhed og sund trivsel
 1/12 Berliner Künstlerprogram 12 md. ophold i Berlin
 3/12 TEMPI Udvikling og transport, Folk & world
 3/12 JazzDanmark Puljen Rejsestøtteordning
18/12 Musikforlæggerne KODAmidler til forlagsmedl.
31/12 BHJ Fonden Kultur og almennyttige formål 

Januar 2019

1/1 NAPA Kulturstøtte, Grønland, Norden  
1/1 ENV-Fonden Kultur mm i Nordvendsyssel  
15/1 Statens Kunstfond Scenekunst for børn, unge og voksne  
15/1 Statens Kunstfond Scenekunst - internationale aktiviteter   
15/1 Statens Kunstfond Komponistaftaler  
15/1 Slots- og Kulturstyrelsen Puljen til en tidlig kulturstart   
18/1 15. juni Fonden Kunst og kulturelle formål  
26/1 Græsrodsfonden Mellemfolkelig forståelse  
31/1 Energi Fyns Almene Fond Kulturelle projekter på Fyn  

Løbende ansøgningsfrister

Find de løbende frister på andre fonde og puljer i kulturlivet her

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS