Andre fonde og puljer

Januar 2021

1/1 NAPA Kulturstøtte, Grønland, Norden  
1/1 ENV-Fonden Kultur mm i Nordvendsyssel  
1/1 Færchfonden Kultur mm i Nordvestjylland  
5/1 Odense Kommune Musikarrangementer  
15/1 Bestles Fond Kulturelle og almennyttige formål  
15/1 Statens Kunstfond Scenekunst for børn, unge og voksne  
19/1 Københavns Kommune Koncerter  
31/1 Liljeborgfonden Børn, unge, Kulturelle aktiviteter i Roskilde  
31/1 Lauritzen Fonden almennyttige formål, udsatte børn og unge  
31/1 Giro 413 Socialt dårligt stillede børn og unge  

Februar 2021

  1/2 Statens Kunstfond Arbejdslegater
  1/2 KODA/ DJBFA Arbejdslegater
  1/2 Frb. Kommunes Musikudvalg Musikaktiviteter på Fr.berg
  1/2 Fondet for DK/S samarbejde Kultursamarbejder
  1/2 Aalborg Kommune Kulturpuljen
  1/2 Aarhus Kommune Kulturarrangementspuljen
  1/2 Energi Fyns fonde glæde, gavn og udvikling på Fyn
  1/2 Nordisk Kulturfond Nordisk kulturliv
  5/2 JazzDanmark International transport
  8/2 Kulturministeriet Aktivitetspulje t kultur - covid19
  8/2 Nordisk kulturkontakt Mobilitetsstøtte
11/2 Nordisk kulturkontakt Norden 0-30
12/2 Jyllands-Postens Fond Sociale og kulturelle projekter
15/2 Nathalie Kajé's samt Victor Petersen og hustrus legat Cirkusartister o.l.
15/2 Dronning Margrethes & Prins Henrik Kulturelle, videnskabelige og sociale formål
15/2 Hulda Pedersens Legat Initiativer til ligestilling ml M/K
15/2 Scandinavia-Japan Sasakawa Foundations Japan-relaterede aktiviteter i DK
15/2 S.C. Van Fonden Kulturudveksling Danmark & Kina
15/2 Spar Nord Fonden Kultur, udvikling
15/2 TEMPI International transport
15/2 SNYK International transportstøtte
16/2 Græsrodsfonden Mellemfolkelig forståelse
17/2 Lemvigh-Müller Fonden Kulturelle formål
18/2 I.F. Lemvigh Müllers Fond Kulturelle formål
21/2 Fogs Fond Kultur, udd., unge, lokalområdet
22/2 3F`s medie-og kulturfond Kulturprojekter, som 3F’s medl. får glæde af
24/2 KODA Udgivelsespuljen
25/2 Axel Muusfeldts Fond Bl.a. kunst og kultur
25/2 Brødrene Hartmanns Fond Velgørende formål
26/2 Nordisk kulturkontakt Kort- og langvarig netværksstøtte
28/2 Fødselsdagsmindefond for Lis Jantzen  Amatørorkestre
28/2 Kulturfonden Finland og Danmark Kulturudveksling ml DK-FI
28/2 Kulturministeriet Kunstnere med kombinationsindkomster

Marts 2021

 1/3 Det Obelske Familiefond Klassisk musik og samtidskunst
 1/3 Glashofs Legat Kunstneriske og sociale formål
 1/3 Louis Petersens Legat Kultur, børn
 1/3 Dansk-Færøsk Kulturfond Kulturformidling ml Færøerne og DK
 1/3 Simon Spies Fonden Aktiviteter, som kommer mange til gode
 1/3 Frimodt-Heineke Fonden Almennyttige og velgørende formål
 1/3 Statens Kunstfond Arbejdslegater skabende scenekunstnere
 1/3 Statens Kunstfond Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst
 1/3 DJBFA/KODA  Arbejdslegat, alle genrer
 1/3 DKF/KODA  Arbejdslegat, kunstmusik mm
 1/3 DKF/KODA  Bestillingshonorar, kunstmusik mm
 1/3 DKF/KODA Mentorforløb, kunstmusik mm
 1/3 DKF/KODA Produktionspulje, kunstmusik mm
 1/3 DKF/KODA Rejselegat, kunstmusik mm
 1/3 DPA/KODA PR og markedsføring, det populære og kommercielle felt
 1/3 DPA/KODA Rejselegat, det populære og kommercielle felt
 1/3 DPA/KODA Uddannelse, det populære og kommercielle felt
 1/3 DPA/KODA Track og topliners, det populære og kommercielle felt
 1/3 Region Syddanmark Kulturpuljen
 1/3 Norlys Vækstpulje Kulturliv, foreninger mm i Jylland 
 1/3 Kulturfonden Finland-Danmark DK-FI kulturprojekter
 1/3 Hoffmann & Husmans Fond Almenvelgørende og kulturelle formål
 1/3 FashionForest legatet  Forskning mm. kunstneriske fag
 1/3 Gudrun Og Palle Mørchs Mindefond Kultur mm, Nordjylland
 1/3 Færchfonden  Kulturelle aktiviteter - nordvestjylland
 1/3 Frederiksberg Fonden Kunst og kultur på Frederiksberg
 1/3 15. Juni Fonden Børn og unges kulturelle fundament, Scenekunst/Opera
 2/3 Statens Kunstfond Huskunstnerordningen
 2/3 Statens Kunstfond Huskunstner, Artist in Residence
 4/3 Jazzdanmark Jazzpuljen
 7/3 Kraks Fond Kulturelle aktiviteter
 8/3 Nordisk kulturkontakt Nordiske kulturprojekter
15/3 Odense kommune Musikpulje  Musikarrangementer 
15/3 Krp. Frederik og Marys Fond Humanitære, sociale, kulturelle formål mm.
17/3 Dansk Skuespillerforbund Produktionsstøtte
17/3 Kbh.'s Kommune musikudv. Støtte til koncerter
23/3 KODA Vækstlagspuljen
31/3 Sonning-Fonden Almennyttige og kulturelle formål
31/3 San Cataldo Stipendieophold

April 2021

1/4 Arne V. Schleschs Fond Kulturelle formål, herunder uddannelse
1/4 Nikolaj & Felix Fonden Kulturelle formål
1/4 Hannibal Sanders Fond Almennyttige og kunstneriske formål
1/4 Collstrops Fonde Almennyttige og kunstneriske formål
1/4 Dansk Musiker Forbund, Gramex Udgivelser, uddannelse m.m.
1/4 Københavns Kommune Festivalpuljen
1/4 Statens Kunstfond Udgivelse af musik og realisering af lydkunst
1/4 Statens Kunstfond Scenekunst: Internationale aktiviteter
1/4 Den Grønlandske Fond Kulturelle formål mm. i og udenfor Grønland
1/4 KODA Arbejdsophold i refugieboliger
5/4 Svensk-danska Kulturfonden Kultursamarbejde mellem DK/SE
15/4 Edel og Wilhelm Daubenmerkls Fond Musik, kunst og kultur mm
15/4 Salling Fondene Kunst og Kultur mm. i Århus og hele landet
15/4 Glashandler Johan F. R. Fond Tonekunstnere til udvikling & uddannelse
15/4 Statens Kunstfond Internationale besøgsprogrammer og netværksaktiviteter, musik
21/4 KODA Projektpuljen
25/4 Lauritzen Fonden Velgørende sociale projekter
30/4 BHJ Fonden Humanitære og kulturelle formål

Løbende ansøgningsfrister

Find de løbende frister på andre fonde og puljer i kulturlivet her

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS