Andre fonde og puljer

April 2017

1/4 Svensk-danska Kulturfonden Kultursamarbejde mellem DK/SE
1/4 Nikolaj & Felix Fonden Kulturelle formål
1/4 Hannibal Sanders Fond Almennyttige og kunstneriske formål
1/4 Collstrops Fonde Almennyttige og kunstneriske formål
1/4 Dansk Musiker Forbund Udgivelser, uddannelse m.m.
1/4 SNYK International transportstøtte
1/4 Statens Kunstfond Scenekunst, Pludseligt opst. internationale aktiviteter
3/4 Jazz Danmark Puljen Rejsestøtteordning
5/4 Nordisk Kulturkontakt Mobilitetsstøtte
7/4 Lauritzen Fonden Velgørende sociale projekter
12/4 Færchfonden Kulturelle aktiviteter - nordvestjylland 
15/4 Glashandler Johan F. R. Fond Tonekunstnere til udvikling & uddannelse
15/4 Dansk-Islandsk Fond Samarbejde mellem DK/ISLAND
15/4 Statens Kunstfond Internationale besøgsprogrammer
15/4 Statens Kunstfond Internationale koncertaktiviteter – Klassisk musik
18/4 Kronprins Frederiks og Kronpr. Marys Fond Kulturelle og sociale formål
19/4 Statens Kunstfond International udvikling og netværk
21/4 Fionia Fonden Kultur m.m. på Fyn og Trekantsområdet
24/4 15. juni fonden Kunst og kulturelle formål, sociale formål
24/4 Lemvigh-Müller Fonden Kulturelle formål
25/4 Tømmerhandler Fog Fonden Almennyttige velgørende formål
25/4  I.F. Lemvigh Müller Fond Kulturelle formål
30/4 BHJ Fonden Humanitære og kulturelle formål

Maj 2017

1/5 Frb. Kommunes Musikudvalg Musikaktivitet på Frederiksberg
1/5 Dansk/Svensk Fond  Samarbejde ml. DK/SE
1/5 DJBFA's Produktionspulje Produktion og projekter. Åben for alle.
1/5 Statens Kunstfond Publikumsudvikling
2/5 Nordisk Kulturfond Nordiske projekter
3/5 Nordisk Kulturkontakt NORDBUK Børn & unges egne projekter
15/5 Århus Kommune Musikpuljen
15/5 Statens Kunstfond Komponistaftaler
15/5 S.C. Van Fonden Kinesisk sprog, kunst og kultur
23/5 3F`s medie-og kulturfond Medie- og kulturprojekter
28/5 Frederiksbergfonden Kultur på Frederiksberg
29/5 Tempi Folk og world, int. transport mm.
30/5 Gad Andresens Fond Kulturelle formål vedr. børn & unge
31/5 Louis Petersens Legat Kultur og børn
31/5 Kong Christian X's Fond Kulturelle formål

Juni 2017

1/6 Statens Kunstfond Scenekunst, Internationale akt. pludseligt opståede
1/6 Statens Kunstfond Scenekunst - børn & unge og voksne
1/6 DPA Projekt-, rejse- og kursuslegater
1/6 Dansk Skuespillerforbund GRAMEX midler, efterudd., musikudg.
1/6 Dansk Komponistforening Arbejdslegat mm. til komponister
8/6 Nordisk Kulturkontakt VOLT - Børn&Unge, Kultur, Sprog
12/6 JazzDanmark Puljen Rejsestøtteordning
19/6 15. Juni Fonden Kunst og kulturelle formål, sociale formål
30/6 Lauritzenfonden Udsatte børn og unge herunder kultur

Løbende ansøgningsfrister

Find de løbende frister på andre fonde og puljer i kulturlivet her

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677
Søgemaskineoptimering og CMS