Andre fonde og puljer

Marts 2018

 1/3 Glashofs Legat Kunstneriske og sociale formål
 1/3 Louis Petersens Legat Kultur, børn
 1/3 Dansk-Færøsk Kulturfond Kulturformidling ml Færøerne og DK
 1/3 Simon Spies Fonden Aktiviteter, som kommer mange til gode
 1/3 Frimodt-Heineke Fonden Almennyttige og velgørende formål
 1/3 Kulturfonden for DK og Finland Landenes kulturelle samarbejde
 1/3 Statens Kunstfond Tværkunstneriske projekter - musik/scenekunst
 1/3 Statens Kunstfond Udgivelse af musikværker og lydkunst
 1/3 Statens Kunstfond Arbejdslegater skabende scenekunstnere
 1/3 DJBFA's Produktionspulje Produktion og projekter. Åben for alle.
 1/3 Dansk Komponistforenings Produktionspulje Ny kunstmusik og lydkunst. Åben for alle
 1/3 DPA's projekt-, rejse- og kursuslegater For KODA medlemmer
 5/3 TEMPI Udvikling, international transport
 5/3 Axel Muusfeldts Fond Bl.a. kulturelle og kunstneriske formål
 6/3 Nordisk Kulturkontakt Nordiske kulturprojekter
 7/3 Statens Kunstfond Huskunstnerordningen
12/3 Frederiksberg Fonden Kunst og kultur på Frederiksberg
15/3 Jyllands-Postens Fond Sociale og kulturelle formål
31/3 Sonning-Fonden Almennyttige og kulturelle formål
31/3 San Cataldo Stipendieophold

April 2018

1/4 Svensk-danska Kulturfonden Kultursamarbejde mellem DK/SE
1/4 Nikolaj & Felix Fonden Kulturelle formål
1/4 Hannibal Sanders Fond Almennyttige og kunstneriske formål
1/4 Collstrops Fonde Almennyttige og kunstneriske formål
1/4 Dansk Musiker Forbund Udgivelser, uddannelse m.m.
1/4 SNYK International transportstøtte
1/4 DJBFAs legatpulje Arbejds- og projektlegater
1/4 Den Grønlandske Fond Bl.a. kulturformål
1/4 Københavns Kommune Festivalpuljen
2/4 Statens Kunstfond Internationale besøgsprogrammer - Musik
2/4 Statens Kunstfond Internationale koncertaktiviteter – Klassisk 
2/4 Statens Kunstfond Internationale udv.- og netværksaktiviteter
3/4 Salling Fondene Bl.a. kunst og kultur, især i Aarhus
4/4 Nordisk Kulturkontakt Mobilitetsstøtte
9/4 Jazzdanmark puljen Internationale turneer og projekter
11/4 15. juni fonden Kunst og kulturelle formål, sociale formål
15/4 Glashandler Johan F. R. Fond Tonekunstnere til udvikling & uddannelse
15/4 Dansk-Islandsk Fond Samarbejde mellem DK/ISLAND
20/4 Lauritzen Fonden Velgørende sociale projekter
25/4 Nordisk Kulturkontakt VOLT, kultur- og sprogprg. f. børn og unge
30/4 Gad Andresens Fond Børn/unge bl.a. musik
30/4 BHJ Fonden Humanitære og kulturelle formål

Maj 2018

1/5 Frb. Kommunes Musikudvalg Musikaktivitet på Frederiksberg
1/5 Dansk/Svensk Fond  Samarbejde ml. DK/SE
1/5 DJBFA's Produktionspulje Produktion og projekter. Åben for alle.
1/5 Statens Kunstfond Scenekunst, internationale aktiviteter
1/5 Århus Kommune Musikpuljen
2/5 Nordisk Kulturfond Nordiske projekter
3/5 Nordisk Kulturkontakt NORDBUK Børn & unges egne projekter
8/5 Fogs Fond Bl.a. kultur i fondens lokalområde
11/5 Færchfonden Kulturelle aktiviteter - nordvestjylland
14/5 Tempi Folk og world, udviklingspulje og  int. transport
15/5 Statens Kunstfond Komponistaftaler
15/5 S.C. Van Fonden Kinesisk sprog, kunst og kultur
15/5 3F`s medie-og kulturfond Medie- og kulturprojekter
15/5 Odense Kommune Musikpuljen
22/5 Hartmann Fonden Bl.a. kulturelle formål
23/5 Lemvigh-Müller Fonden Bl.a. kultur i fondens lokalområde
24/5 I.F. Lemvigh-Müller Fonden Bl.a. kultur i fondens lokalområde
26/5 Græsrodsfonden Mellemfolkelig forståelse
31/5 Louis Petersens Legat Kultur og børn
31/5 Kong Christian X's Fond Kulturelle formål

Løbende ansøgningsfrister

Find de løbende frister på andre fonde og puljer i kulturlivet her

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in English
Søgemaskineoptimering og CMS