danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer

Ophold og arbejde
i udlandet

For at kunne få dagpenge har du pligt til at stille din arbejdskraft til rådighed for det danske arbejdsmarked. Du skal også have bopæl og opholde dig i Danmark.

Oplys om ferie i a-kasse og jobcenter

Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge og du gerne vil rejse, skal du søge om feriedagpenge eller melde dagpengene fra. Jobcentret skal have besked 14 dage før og a-kassen allersenest dagen før din afrejse.

Konsekvenser

Det kan få konsekvenser, hvis du får ydelser, som du ikke har ret til, eksempelvis fordi du opholder dig i udlandet. Arbejdsløshedsdagpenge skal betales tilbage, og man kan fremadrettet blive udelukket fra at kunne få dagpenge i en periode. Det er a-kassen der træffer afgørelsen.

Rejsende kontrolleres

Der foretages lejlighedsvise kontroller i lufthavn og andre grænseovergange af Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sammen med Skat. De ser på om rejsende har modtaget dagpenge eller kontanthjælp under udrejsen. Kontrollerne udføres som et led i tilsynet med kommunernes og a-kassernes administration af reglerne og kravet til de ledige om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Jobsamtale i udlandet

Du kan rejse ud af Danmark i op til fem dage, hvis du skal til jobsamtale i udlandet. Jobsamtalen skal kunne dokumenteres overfor a-kassen, inden du tager afsted. Dette gælder kun for jobsamtaler i Europa (EØS-lande).

Read more about it

borger.dk kan du blive endnu klogere på de gældende regler for dagpenge i udlandet.