danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer

Manglende
betaling

Kan du ikke få din betaling?

Som udøvende kunstner kan du desværre opleve at den arrangør der har hyret dig, ikke kan eller ikke vil betale. Her kan du trække på Dansk Artist Forbund, og få rådgivning af forbundets jurister. Ofte er en henvendelse fra forbundet til skyldneren nok til, at beløbet bliver betalt.

Få din sag vurderet af forbundets jurister

Har du ikke fået betaling for dit udførte arbejde, kan du få din sag vurderet af en af forbundets jurister. Beskriv problemet og fremsend dokumentation for aftalen. Hvis det er muligt at inddrive dit krav via inkasso, kan vi overtage sagen.

Vi sender rykkerbrev på dine vegne

En af forbundets jurister rykker skyldneren for betaling med en 10 dages betalingsfrist på dine vegne. Et brev, der er afsendt fra Dansk Artist Forbund, vil i mange tilfælde betyde en hurtig reaktion og betaling af kravet.

Vi sender dit krav til inkasso

Hvis beløbet ikke bliver betalt overgår kravet til egentlig inkasso. Her modtager skyldneren et inkassobrev om betaling af beløbet.

Inkassosagen overgives til retten

Hvis beløbet stadig ikke betales, kan sagen overgives til retten.