danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer

Aktuelle
minimumssatser

DAF’s vejledende minimumssats for livemusik er kr. 2.404 – inkl. feriepenge.

Efter to timers spilletid betales kr. 600 pr. påbegyndt time.

DAF har udarbejdet ovenstående vejledende takster, som vores medlemmer kan bruge i forbindelse med lønforhandling som arbejdstagere.
Bemærk at der er tale om minimumstakster. Det står alle medlemmer frit for at forhandle en højere betaling for en medvirken.

Flere minimumssatser

Dansk Artist Forbund har også indgået overenskomster med blandt andet DR, cirkus og andre producenter, som fastsætter minimumssatser for medvirken.
Få et overblik over overenskomster og øvrige minimumssastser here