danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer

Sygdom &
barsel

Artisternes muligheder og rettigheder i barsels- og sygdomssystemet er meget individuelle og afhænger af, hvordan man har indrettet sit arbejdsliv, og hvordan man konkret arbejder helt op til den dag, hvor barslen skal begynde. Derfor er det vigtigt, at du kontakter de specialiserede rådgivere i forbundet, hvis du bliver syg eller skal på barsel.

 

Har jeg ret til barselsorlov med barselsdagpenge?

Alle nye forældre har ret til orlov, men retten til orlov giver ikke automatisk ret til barselsdagpenge. Retten til barselsdagpenge under orlov afhænger af, om man opfylder nogle bestemte krav op til orlovens begyndelse.

Hvis du er ansat, kan du have ret til løn under barsel.

Læs mere om kravene på borger.dk: Barsel og orlov.

 

Jeg er ikke i a-kasse, har jeg så ikke ret til barselsdagpenge?

Dagpenge fra a-kassen, som man kan modtage, hvis man er ledig, er noget andet end barselsdagpenge. Man kan derfor sagtens være berettiget til barselsdagpenge som enten selvstændig eller lønmodtager, selvom man ikke er medlem af en a-kasse.

Er man ledig, medlem af en a-kasse og modtager dagpenge, så er vejen til barselsdagpenge ligetil. Til gengæld er der mindre fleksibilitet, når man er på barsel som ledig. Man kan eksempelvis ikke udskyde orlov.

 

Jeg har hørt, at artister og musikere kan have svært ved at få ret til barselsdagpenge

Det er rigtigt at det kan være svært, men for de fleste lykkes det heldigvis alligevel – ofte kræver det dog hjælp fra forbundet og/eller a-kassen.

Sværest er det i reglen for de, der kombinerer selvstændig virksomhed med lønmodtagerarbejde, eller som udelukkende har korte honorarlønnede jobs, hvilket gælder for mange af Dansk Artist Forbunds medlemmer. Det bedste man kan gøre er at søge information og rådgivning i god tid. ”God tid” er et halvt år før orloven skal begynde, dvs. egentlig allerede når graviditeten er ny.

Nogle er nødt til at indrette sig lidt anderledes, eller det kan være aktuelt at tegne en forsikring.

Det er Udbetaling Danmark der afgør om man lever om til kravene for at få barselsdagpenge og hvor meget – og det kan de først gøre, når orloven skal begynde. Vores anbefalinger afhænger derfor af den enkelte artists situation, det vil sige hvad den enkelte kan gøre for at leve op til kravene ved orlovens start.

 

Start i god tid – få vejledning hos os

Kontakt os, vi rådgiver alle medlemmer, der har spørgsmål eller brug for hjælp med barselssager.
Send dine spørgsmål direkte til arbejdsmarkedskonsulent Dorthe Korfitzen.

Du kan også kontakte myndigheden på området: Udbetaling Danmark.

De svarer på spørgsmål på telefon 7012 8064