danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer
Miss Urban på Smuk Fest
Foto - Hanna Schmidt

Standard-
kontrakter

Liveoptræden

Få individuel rådgivning

På liveområdet er der kun indgået ganske få aftaler, der sørger for mini- mumsvilkårene for live-optræden. DAF anbefaler, at du forhandler dit hon- orar, når det er muligt, og vi tilbyder individuel rådgivning omkring live-af- taler.

DAF anbefaler skriftlige aftaler

Skal du indgå en aftale om liveoptræden, anbefaler vi, at du laver en skriftlig aftale. Uden en skriftlig aftale, er det vanskeligt at dokumentere dit krav, hvis der bliver problemer med betalingen. Du kan bruge vores standardkontrakter og nemt få papir på din aftale. Kontakt forbundet, hvis en producent bruger sin egen standardkontrakt.

Aflysning af liveoptræden

Hvis arrangøren uberettiget aflyser et engagement, er du berettiget til at få udbetalt det fulde honorar/løn med det samme. Kontakt forbundet, hvis du har problemer med dette.

Brug live-tariffen, når du ikke kan forhandle din løn/honorar

Hvis det er muligt, anbefaler Dansk Artist Forbund altid, at du forhandler dig til bedst mulig løn og vilkår for din optræden. Hvis du ikke kan forhan- dle, kan du henholde dig til den aktuelle livetarif for musikområdet. Det er en minimumstarif, der fastsætter den laveste hyre. Tariffen reguleres årligt i april måned.


Liveoptræden rytmisk musiklive. Tarif pr. musiker inkl. feriepenge Kr. 2.247,74

1. april 2022 – 31. marts 2023, betaling pr. time udover min- imumsbetalingen. Tarif pr. musiker, pr. time Kr. 561,93


Teater, cirkus eller længerevarende shows kræver andre aftaler

Liveoptræden af længere varighed, f.eks. på et teater, i et show eller i en
cirkus, hvor du bliver instrueret i at optræde med andet end dit eget indø- vede repertoire, kræver andre aftaler.

Den rette løn for din live-optræden

Området er stort og mangeartet, og der er stor variation i aftalerne på de forskellige scener, du kan få individuel rådgivning omkring dit engage- ment. Kontakt forbundets jurist:

Jens Skov Thomsen

jst@artisten.dk

Betaling er ikke altid en selvfølge, man spiller fordi man ikke kan lade være?
Hanne Petterson