danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer

Få dit udstyr
forsikret

Du kan forsikre instrumenter, udstyr og rekvisitter som du bruger i dit arbejde.

Forsikringen dækker tyveri og skader, der er opstået som konsekvens af en pludselig og udefrakommende hændelse. Glemte musikinstrumenter og leje i forbindelse med reparation er også omfattet.

Pris og vilkår

Koster kun 2 % af den samlede forsikringssum

Kan justeres fra dag til dag

Dækker instrumenter, udstyr og rekvisitter

Gælder hele døgnet og under ophold i hele verden

Udgiften kan trækkes fra i skat

Sådan dækker instrumentforsikringen

Start forsikringen når det passer dig

Du kan oprette en forsikring når som helst og tilføje eller fjerne udstyr fra din forsikringsliste.

Kontakt Susanne Lyngaa på  sl@artisten.dk  eller tlf. 33 32 66 77 for at tegne eller opdatere en instrumentforsikring.

Er der sket noget med dit udstyr eller instrument

Se her hvad du skal huske at få med i skadesanmeldelsen.

Forsikringen koster 2 % af forsikringssummen

Du betaler kun for det udstyr du ønsker at forsikre.
Forsikringen dækker instrumenternes reelle værdi og prisen er 2 % af den samlede forsikringssum.

Se priseksempler her.

Præmien opkræves sammen med dit kontingent, og den skal være betalt for at forsikringen dækker.

Du betaler for den fulde månedlige forsikringspræmie fra den første i måneden – uanset hvornår på måneden du opretter, opdaterer eller opsiger forsikringen.

Instrumentforsikringen kan trækkes fra på din årsopgørelse

Udgiften til forsikringen kan trækkes fra i på årsopgørelsen.
Kontakt os for at få et bilag til dit regnskab.