danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer

Kritisk Sygdom forsikring

I tilfælde af alvorlig sygdom kan forsikringen aktiveres. Forsikringen giver en kontant udbetaling efter at diagnosen er stillet på visse kritiske sygdomme.

Du kan få udbetalt en forsikringssum på kr. 50.000 hvis du får konstateret en af de sygdomme, der står i forsikringsbetingelserne.

Forsikringen dækker aktive medlemmer af Dansk Artist Forbund der betaler til via kontingentet og kan kun komme til udbetaling én gang.
Den dækker fra 8 år og indtil gældende pensionsalder

Se hvilke sygdomme der er dækket

Forsikringen dækker de sygdomme der specifikt er nævnt i betingelserne.
I forsikringsbetingelserne kan du også se, om tidligere sygdom begrænser din forsikring, f.eks. skal der gå 10 år mellem to kræftdiagnoser.

Forsikringsbetingelser for kritisk sygdom 

English: Critical Illness

Forsikringen gælder fra 1. januar 2011 og sygdommen skal diagnosticeres efter denne dato og mens forsikringen gælder.

Sådan anmelder du kritisk sygdom

Udfyld skemaet herunder med alle informationer, samt bankoplysninger, samtykkeerklæring og evt. journal fra sygehus,

Anmeld kritisk sygdom 

Send det udfyldte skema per mail til forsikringskoordinator Dorthe Vincentzen.

Som forsikringstager sørger Dansk Artist Forbund for at påføre policenummer og videresender ansøgningen til forsikringsselskabet.

Få hjælp hos Dansk Artist Forbund

Kontakt forbundets forsikringskoordinator Dorthe Vincentzen – tlf. 33 32 66 77 eller dv@artisten.dk