danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer
danish artist association wishes everyone a great summer

Accident insurance

Ulykkesforsikringen handler om de fysiske skader man kan få på kroppen eller tænderne, efter en ulykke.

En ulykke er en pludselig hændelse, der forårsager personskade – f.eks. at man falder over en ledning på scenen eller vælter på cyklen.

Forsikringen gælder hele døgnet, og dækker dig som person, både mens du arbejder og fritiden.

Forsikringen omfatter varige men, tandskader og dækker egenbetaling til lægeordineret efterbehandling hos fysioterapeut eller lignende –  i op til 12. måneder efter ulykken.

Ulykkesforsikringen dækker

• udgifter til lægeordineret fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør eller zoneterapeut

• behandling af tandskade

• erstatning ved varige mén på op til kr. 250.000

• omfatter aktive medlemmer indtil gældende pensionsalder

Læs hvordan ulykkes- og tandforsikringen dækker 

 

Skal du anmelde en skade?

Kontakt Dansk Artist Forbund og fortæl om hvilken slags uheld du har været ude for, og om det omhandler krop eller tænder.

Din skadesanmeldelse bliver startet op af forsikringskoordinator Dorthe Vincentzen på tlf. 33 34 60 04 eller dv@artisten.dk

Derefter bliver du kontaktet af vores forsikringsselskab Risk Point som skal have information om din skade. Af hensyn til personoplysninger, er det kun forsikringsselskabet der skal ligge inde oplysningerne om skaden.