Kunstig intelligens indgår ikke kun i produktionen af nye værker og sange – teknologien kan også efterligne en artisters og musikeres identitet og brand.

Derfor er Dansk Artist Forbund går sammen med to andre kunstnerorganisationer, for at få en lovfæstet beskyttelse af kunstneres ret til eget udtryk og brand.

”Det er vigtigt at vi er på forkant med AI-teknologien og beskytter artister og musikere. Vi har set, at ophavsretsloven beskytter autorer mod efterligninger af deres værker, men den giver ikke tilstrækkelig beskyttelse til de udøvende kunstnere. Vi mener, at det er på tide at ændre loven, så den kan beskytte mod rettigheds- og identitetstyveri, siger forperson Sara Indrio.

”Det er vigtigt at vi er
på forkant med AI og beskytter artister og musikere,"
siger forperson Sara Indrio.

 

De tre forbund Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund og Dansk Skuespillerforbund opfordrer kulturminister Jakob Engell Schmidt til at lovgivningen ændres, så den også beskytter artister, musikere og skuespillere mod AI-genererede efterligninger.

Læs den fælles pressemeddelelse here.

”Vi håber, at politikerne, herunder kulturminister Jakob Engel-Schmidt, vil støtte op om ønsket om en styrkelse af de udøvende kunstneres rettigheder på dette vigtige område. En klar, lovfæstet beskyttelse mod efterligning af udøvende kunstnere vil sende et afgørende kulturpolitisk signal og bevise Danmarks forpligtelse til at beskytte sin kreative industri,” siger Sara Indrio

Dansk Artist Forbund et særligt fokus på kunstig intelligens og arbejder på flere fronter for at sikre artisters rettigheder. Få overblikket here