Samarbejde, fællesskab og uddannelse. Overskrifterne opsummerer hvor løsningerne skal findes, på udbredt mistrivslen blandt særligt musikkens unge kunstnere og kvinderne i branchen.

De tre overskrifter kommer fra anbefalingerne i forskningsundersøgelsen ”When Music Speaks”, som mange danske artister og musikere har bidraget til.

Undersøgelsens første delresultater fra 2023 viste, at danske musikere oplever en markant lavere grad af trivsel sammenlignet med den generelle befolkning. Nu er undersøgelsen afsluttet med en række anbefalinger til hvor løsningerne kan findes.


Økonomisk stress og projektbaseret arbejdsliv

De vilkår, der bredt udfordrer trivslen hos de fleste af musikkens kunstnere, er økonomisk stress, skæve og ofte lange arbejdstider, manglende anerkendelse, misbrug af alkohol og andre rusmidler, ustabile arbejdsforhold og belastende samværskulturer nogle steder i branchen.

For artisternes forperson Sara Indrio er det særligt vigtigt at finde løsninger på den stress, der opstår i kølvandet på usikker økonomi og manglende sikkerhedsnet:

”Musikkens kunstnere arbejder fra projekt til projekt, og den medfølgende økonomiske uvished og uklare rettigheder på arbejdsmarkedet, udgør et stort pres for mange. Det kræver særlige kompetencer at kunne arbejde projektbaseret, men vi kan også som fagligt fællesskab mærke, at presset vokser på den enkelte i disse år.”

Alt for mange strukturelle benspænd og for lidt support præger svarene blandt dem, der arbejder i ’projektariatet’, som man kalder den gruppe, der arbejder i korte og tidsbegrænsede job. Det er der grund til at være nervøs over, mener Sara Indrio:

“Det finansielle stress, der kan følge med, er ikke bare en stor belastning for den enkelte artist, det kan også hæmme arbejdslysten, og vi kan frygte, det ligefrem afholder nogen talenter og befolkningsgrupper fra at vælge musikken som profession.”

Løsninger med afsæt i kunstnernes virkelighed

De mange organisationer bag undersøgelsen When Music Speaks har netop været samlet til en større branchedag i regi af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling.

Her brugte deltagerne dagen på at drøfte anbefalingerne og mulige konkrete tiltag i arbejdsgrupper og workshops. Netop kombinationen af forskningsdata og brancheløsninger er nødvendig for at skabe varige forbedringer – også for de mange professionelle, som allerede har en karriere i musikbranchen.

Sara Indrio fremhæver værdien af, at så mange af musikkens kunstnere har været en del af undersøgelsen og er villige til at diskutere og undersøge og nuancere de vilkår, som musikkens kunstnere arbejder i. Men ligeså vigtigt er det, er der nu kommer en samtale på tværs af branchens aktører om, hvordan alle hver i sær kan arbejde for at højne trivslen.

”Sunde forandringer kræver viden og samarbejde, men også dialog blandt kollegaer backstage og ude i studierne. I organisationerne kan vi samle viden, som blandt andet kunstnerne har bidraget med, og derfra samarbejde om løsninger. Nogle af tilbagemeldingerne peger også indad, og det er vi klar til at tage fat på. På branchedagen oplevede vi i det hele taget en bred opbakning fra alle partnere, som viser, at mange i vores fælles branche har viljen. Vi har brug for at endnu flere virksomheder vil gå med ind i Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling, og være med til at forpligte sig på konkrete målsætninger og efterfølgende evaluering, siger Sara Indrio.