Den nystiftede organisation vil konstituere kunstformen cirkus én gang for alle – og placere den på samme niveau som dans og teater.

Selvom der lige nu er masser at cirkusartister i det Kongelige Teaters store udendørs produktion “Ragnarok”, halter Danmark bagefter når gælder anerkendelse af cirkus som kunstform og de dertilhørende muligheder for udvikling. Og det skal der laves om på, i følge den nye brancheforening.

Formålet med foreningen er at styrke cirkus’ vilkår, både hvad angår uddannelse, projektstøtte, produktions- og træningsfaciliteter.

“Der er et stærkt behov for at formidle kendskab til og viden om de nye cirkusformater til alle formidlere, scener og festivaler i Danmark, og at foreningen, i samarbejde med Dansk Artist Forbund, bliver katalysator for, at viden og dokumentation om samtidscirkus udvikles og formidles bredt – og i samspil med øvrige scenekunstbrancher”, lyder det i foreningens pressemeddelelse.

 

Brancheforening for både kompagnier og artister

Dansk Samtids Cirkus samler både cirkuskompagnier og udøvende artister. Medlemmer af Dansk Artist Forbund kan få gratis medlemsskab, men kompagnier eller organisationer skal betale, afhængigt at den årlige omsætning.

 

En samlet stemme

Foreningen Dansk Samtids Cirkus er stiftet af nogle centrale aktører og ildsjæle fra det professionelle cirkusfelt og med stærk opbakning fra Dansk Artist Forbund. Gennem foreningen bliver det muligt at samle de forskellige aktører på tværs af scener, teatre, kompagnier og artister og med en samlet stemme få skabt den nødvendige opmærksomhed for samtidscirkus vilkår blandt landets beslutningstagere.

Læs mere om Dansk Samtids Cirkus på foreningens hjemmeside.

Fakta om samtidscirkus

  • Uden dresserede dyr og ofte med et overraskende poetisk, kraftfuldt, personligt eller konceptuelt udtryk har genren udviklet sig til en international anerkendt og vidtforgrenet kunstform.
  • Udforsker mødet mellem klassiske cirkusdiscipliner og avantgarde- og performancekunst med kroppen som det absolutte udgangspunkt.
  • Omtales ofte som “nycirkus” eller “moderne cirkus”, men nycirkus er ikke et nyt scenekunstnerisk udtryk. Tværtimod har nycirkus som kunstform overrasket, fornyet og udfordret eksisterende kunstformer siden 1970’erne.
  • Cirkus har været et velkendt fænomen i Danmark og genren nycirkus har man kunnet opleve siden 1990’erne. Alligevel er organiseringen og udbredelsen minimal i sammenligning med vores nordiske og europæiske naboer.