Danskerne er vilde med cirkus. Sidste år købte over 150.000 tilskuere billetter til samtidscirkus og performance. Til sammenligning var publikumstallet kun godt 80.000 højere til klassisk ballet og moderne dans tilsammen, ifølge Danmarks Statistik. Det står derfor i skærende kontrast, hvilken opmærksomhed de to områder får, og ikke får, når det gælder uddannelse og støtte.

Vi har et presserende behov for uddannelse af nye cirkustalenter i Danmark. Der mangler bredt set produktions- og træningsfaciliteter i hele landet, særligt hovedstadsområdet. Derudover har de instanser, som støtter og anerkender de kunstneriske genrer, ikke faglighed til at bedømme og understøtte genren. Selvom der ikke mangler efterspørgsel, kæmper den for sin overlevelse i Danmark.

Sceneoverskridende scenekunst

Det er mange årtier siden at canadiske Cirque De Soleil tog cirkuskunsten ud af teltet og manegen. Den nye cirkusform kalder sig for samtidscirkus eller nycirkus, og spiller i dag en vigtig rolle i scenekunsten.

”Nycirkus, forstået som en genre, der med anderledeshed fornyr den gamle klassiske cirkustradition, er et politisk og økonomisk set overset felt, og i det scenekunstneriske landskab fylder den type af forestillinger alt, alt for lidt, – både, når der er tale om voksenforestillinger, og når børn og unge er indeholdt i målgruppen.”

Sådan skrev en anmelder sidste år om en forestilling på Dynamo Workspace i Odense. Dynamo har, som èt ud af en håndfuld cirkuskompagnier, formået at skabe faste arbejdspladser, give international bevågenhed til kommunen, tiltrække statsligt finansierede forestillinger til en ny scene og blive omdrejningspunkt for unge og etablerede artister fra hele verden.

Cirkus er mere end artisteri

Ligesom for andre scenekunstformer, kan artisternes faglighed også bruges udenfor scenen. I 2014 var danske artister beskæftiget i de danske skoler. 20 kommuner og 60 professionelle artister forenede idræt, kunst og læring i en periode på fem år for elever i 6. – 9. klasse. Målet var på egen krop at opleve at ’alt er muligt’. Den eksterne evalueringsrapport fortæller om elever, der bliver modigere, mere selvsikre, kommer tættere på hinanden fysisk og socialt og ser helt nye sider af hinanden.

Derudover arbejder artistudannede klovne også i sundhedsvæsnet, hvor de hver dag løfter opgaver udover den øvrige sundhedsfaglige indsats.

Uddannelse og infrastruktur mangler

Potentialet og det gode output er ikke svært at få øje på. Ikke mindst nu, hvor det Kgl. Teater har fået øje på artisternes værdi i deres storslåede opsætninger. Desværre står det værre til for dansk samtidscirkus end nogensinde, hvad angår politisk bevågenhed og opbakning.

I 2012 fik kulturministeren startet godt, men sluttet skidt for cirkus. Finansiering til en ny, videregående uddannelse (AMOC) var på plads, men på grund af en personsag, og dernæst manglende politisk vilje, lukkede forsøgsuddannelsen efter tre år, på trods af høj beskæftigelse og flot evaluering.

Akademiet for Utæmmet Kreativitet (AFUK) er i dag beskåret og har ikke midler til at ansætte tilstrækkeligt med specialiserede cirkusundervisere til at opretholde det niveau på undervisningen, som det kræver, hvis Danmark vil udklække artister på tilstrækkeligt højt niveau. Hos Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Scenekunst har man ikke kompetencer til at bedømme rene cirkusforestillinger, hedder det. Det er vel at mærke de forestillinger, som udvalget betragter som kunstneriske. Resten kommer slet ikke i betragtning. Det prestigefyldte Reumert-udvalg uddeler ikke priser specifikt til cirkus eller artister.

Giv samtidscirkus den fremtid det fortjener

Modsat Danmark, har kunstformen politisk accept og støtte i Sverige. I 2017 gav den svenske regering kommissorium til at kortlægge situationen for det professionelle samtidscirkus. I 2009 etableredes organisationen Manegen, som i dag udgør en egentlig infrastruktur for samtids cirkus i Sverige. Manegen tilbyder innovationslaboratorier, træningsfaciliteter, støttemuligheder, politisk interessevaretagelse med videre. I 2012 fik Manegen statslige penge til at etablere træningsfaciliteter i seks svenske byer.

I Danmark er Dansk Samtids Cirkus netop blevet stiftet. Organisationen kæmper for sin plads om bordet i de statslige råd, der uddeler støtte, og for overhovedet at få forståelse for genrens potentiale. På Det Kgl. Teater er 14 ud af de 16 artister der i øjeblikket arbejder med forestillingen Ragnarok, uddannede fra AFUK, to af dem fra AMOC.

Som en fysisk krævende scenekunstdisciplin, bør Danmark have sin egen S.U-berettiget uddannelse på højt niveau. Derfra bør cirkusgenren kunne opnå bedre vilkår – i det mindste ved at ligestille den med dansen. Ikke for at tage noget fra andre unikke scenekunstneriske udtryk, men for at lægge noget til. For børn og sundhedsvæsen, for innovation af scenekunstneriske udtryk og internationalt samarbejde, og som den eneste scenekunstform, der kan give os gys og ophæve tyngdeloven.

"Som en fysisk krævende scenekunstdisciplin, bør Danmark have sin egen S.U-berettiget uddannelse på højt niveau."
Sara Indrio, forperson for Dansk Artist Forbund og bestyrelsesmedlem i Dansk Samtids Cirkus

 

Debatindlægget blev bragt i Kulturmonitor den 7. juli 2023.